ขนาดของประตูในกีฬาฟุตบอล

วันนี้เราจะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับกฎกติกาของการเล่นกีฬาฟุตบอลกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีผู้ติดตามดูการแข่งขันมากที่สุดในโลก กติกาฟุตบอลนั้นจะถูกกำหนดให้มีความเป็นสากลโดยสมาคมฟุตบอล ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดกฏไว้มากมาย ทั้งกฏในการเล่นตลอดจนกฎในการควบคุมสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอล และในวันนี้เราจะมานำเสนอกฎเกี่ยวกับการวางประตูและเสาธงนั่นเอง

ประตู หรือ Goals นั้นจะต้องอยู่ในจุดกึ่งกลางของเส้นประตู ซึ่งประตูจะประกอบด้วยเสา 2 ต้นปักลงพื้นในแนวตั้งฉาก SBOBET และมีระยะห่างจากธงมุมสนามฟุตบอลเป็นระยะห่างเท่ากันจากสนามทั้ง 2 ฝั่ง เสาทั้ง 2 ต้นจะมีคานเชื่อมต่อกันในแนวนอน ซึ่งปกติแล้วเสาทั้ง 2 ต้นจะวางห่างกัน 7.32 เมตร หรือ 8 หลาและมีความสูงจากพื้นสนาม 2.44 เมตร หรือ8 ฟุต นอกจากนี้ตัวลำต้นของเสาจะต้องมีความกว้างและความหนาไม่เกิน 12 เซนติเมตรหรือ 5 นิ้วและมีการติดตาข่ายไว้ที่ประตูและพื้นสนามด้านหลังประตูฟุตบอล รวมถึงสีของเสาและคานประตูจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

ส่วนเสาธง หรือ Flagposts นั้นจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ 5 ฟุต ส่วนยอดของเสาธงไม่ควรมียอดแหลมและจะทำการปักไว้ที่มุมสนามทั้ง 4 มุม