การกำหนดกฎกติกากีฬาสนุกเก๊อร์

ในกีฬาสนุกเก๊อร์นั้นมีการกำหนดกฎกติกาโดย World Professional Billiards and Snooker Association หรือ WPBSA เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยนอกจากจะมีกฎกติกาที่คอยควบคุมการแข่งขันระหว่างการเล่นหรือยิงลูกบนโต๊ะแล้วยังมีกฎกติกาของการออกจากห้องแข่งขันและการยอมแพ้ อีกด้วย

กฎกติกาของการออกจากห้องทำการแข่งขันและการยอมแพ้นั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่อยู่ในเที่ยวแทง หรือ Non-Striker ซึ่งในกีฬาสนุกเก๊อร์จะหมายถึงผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้ที่กำลังเล่นหรือแทงในขณะนั้นนั่นเอง

การออกจากห้องแข่งขัน หรือ Absence ของผู้ไม่อยู่ในเที่ยวแทงเมื่อมีความจำเป็นนั้น ผู้ไม่อยู่ในเที่ยวแทงสามารถแต่งตั้งตัวแทนของตน เพื่อทำการดูแลผลประโยชน์ของผู้ไม่อยู่ในเที่ยวแทง SBOBET  และประท้วงแทนในกรณีที่ผู้แทงมีการทำฟาล์วขึ้น และผู้ไม่อยู่ในเที่ยวแทงจะต้องทำการแจ้งให้ผู้ตัดสินรับทราบก่อนออกจากห้องแข่งขันกีฬาด้วย ส่วนการยอมแพ้ หรือ Conceding นั้น ผู้ไม่อยู่ในเที่ยวแทงสามารถทำได้ 2 กรณี คือ

1. ผู้เล่นสามารถยอมแพ้ได้ต่อเมื่อถึงเที่ยวแทงของตนเท่านั้น ซึ่งผู้เล่นตรงข้ามมีสิทธิ์ปฏิเสธได้

2. หากนับคะแนนรวมของเฟรมการเล่นและมีผู้ใดยอมแพ้ ผู้ชนะจะได้รับคะแนนที่เหลือบนโต๊ะสนุกเก๊อร์ทั้งหมด และให้นำคะแนนของลูกสีที่ถูกแทงออกจากโต๊ะอย่างผิดกติกามารวมด้วย