สนุ๊กเกอร์ !!! กีฬาที่จะต้องอาศัยความแม่นยำสูงมาก

กีฬาสนุ๊กเกอร์ เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นกีฬาที่ดูแล้วน่าสนุก เพียงแค่เรารู้กติกาก็เล่นได้เลย แต่จะเล่นดีไหมนั้นก็ขึ้นกับความแม่นยำของแต่ละคน โดยอุปกรณ์ที่สำคัญของกีฬาสนุ๊กเกอร์อย่างลูกบอล ไม้คิวหรืออุปกรณ์อื่นๆนั้น ทาง WPBSA มีการกำหนดมาตรฐานไว้คือ

ลูกสนุ๊กเกอร์ จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.25 เซนติเมตร ±0.05 มิลลิเมตร ซึ่งแต่ละลูกจะต้องมีน้ำหนักเท่ากัน สามารถได้ ± 0.5 กรัม หากลูกใดลูกหนึ่งหรือทั้งชุดมีปัญหา ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายสามารถขอเปลี่ยนหรือผู้ตัดสินเป็นผู้สั่งให้เปลี่ยนก็ได้

ไม้คิว หรือ Cue โดยจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต หรือ 91.4

อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตัวปรับระยะ ซึ่งจะถูกนำมาใช้ เมื่อผู้เล่นไม่สะดวกในการแทง หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ประจำอยู่ตามโต๊ะ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ผู้ตัดสินหรือผู้เล่นนำเข้ามาใช้ด้วย เช่น อุปกรณ์ตัวต่อ, ตัวปรับระยะ หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการแทง ซึ่งต้องได้รับการรับรองโดย WPBSA

ซึ่งในกรณีที่ผู้แทงมีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ SBOBET ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวที่นำมาใช้หรืออุปกรณ์ขอยืมมาจากที่อื่นด้วย ผู้แทงหรือผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์จะต้องรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น รวมทั้งการนำอุปกรณ์ออกไปจากโต๊ะด้วย