กติกาการนับคะแนนในกีฬาวอลเลย์บอล

 

การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นจะเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมโดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกภายในทีมได้ไม่เกิน 12 คน และผู้เล่นในสนามไม่เกินฝ่ายละ 6 คน สำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นเซตและในแต่ละเซตถ้าทีมไหนทำคะแนนได้ 25 คะแนนก่อน และต้องมากกว่าคะแนนของฝ่ายตรงข้าม 2 คะแนน จะถือเป็นผู้ชนะ ยกเว้นในเซตตัดสินหรือเซตที่ 5 จะทำการแข่งขันกันที่ 15 คะแนน ทีมไหนถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ แต่ก็จะต้องมีคะแนนมากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนนเช่นเดียวกัน

สำหรับกติกาในการนับคะแนนในระหว่างการแข่งขันจะมีดังนี้

1. แต่ละทีมจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อลูกบอลตกไปในเขตของฝ่ายตรงข้าม แต่ต้องอยู่ภายในสนามเท่านั้น ถ้าออกนอกสนามไม่ว่าจากการเสิร์ฟหรือตีลูกไปยังฝ่ายตรงข้าม โดยที่ลูกบอลยังไม่ถูกตัวของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเราจะเป็นผู้เสียคะแนน สำหรับการนับคะแนนจะนับที่ลูกละ 1 คะแนน นอกจากนี้แล้วถ้าฝ่ายเสิร์ฟเป็นผู้เสียคะแนนจะต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ทำการเสิร์ฟวอลเลย์บอลต่อไป

2. ถ้าทีมตรงข้ามทำผิดกติกา หรือถูกลงโทษไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ อีกฝ่ายจะเป็นผู้ได้คะแนนและจะได้เป็นผู้เสิร์ฟ

3. ในระหว่างการแข่งขันถ้าทีมไหนสามารถทำคะแนนได้ถึง 25 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าเสมอกันจะต้องมีการดิวซ์หรือการแข่งขันกันต่อจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะสามารถทำคะแนนนำไปก่อน 2 คะแนนก็จะเป็นผู้ชนะไปในเซตนั้น

4. การแข่งขันจะมีขึ้นทั้งหมด 5 เซต และทีมไหนชนะถึง 3 เซต ก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเกมนั้น SBOBET แต่ถ้าในระหว่างการแข่งขันทีมใดทีมหนึ่งสามารถชนะติดต่อกันทั้ง 3 เซตแรก ก็ไม่ต้องทำการแข่งขันต่อในเซตที่ 4 และ 5

นอกจากนี้แล้วถ้าขณะการแข่งขันทีมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งกับคณะกรรมการว่าไม่พร้อมที่จะแข่งขันต่อในขณะนั้นก็จะถูกปรับเป็นแพ้และอีกฝ่ายก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนั้น