การฝึกซ้อมกระโดดกีฬาสเก็ตลีลา คืออะไร !!!

กีฬาสเก็ตลีลา หรือ figure skating เป็นกีฬาสเก็ตน้ำแข็งชนิดหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับการเต้น แสดงท่าทางประกอบเพลงภายใต้ท่าทางที่กำหนดไว้ ซึ่งปกติแล้วการแสดงจะต้องประกอบด้วยการหมุน การกระโดด การทำสเต็ปเท้า และการแสดงท่าทางอื่นๆเพื่อความต่อเนื่องของท่าทางหรือเพื่อประกอบดนตรี ซึ่งหนึ่งในท่าที่มีการกำหนดให้ใช้ในการแข่งขันก็คือ การกระโดด

การกระโดดในกีฬาสเก็ตลีลา จะเริ่มขึ้นเมื่อเท้าของนักกีฬามีการยกขึ้นจะพื้น ลอยและหมุนตัวกลางอากาศ จนถึงการสัมผัสพื้นอีกครั้งหนึ่งสัมผัสพื้น และจะถูกแบ่งตามท่าทางการกระโดดขึ้น การลงพื้น และจำนวนรอบของการหมุนตัว SBOBET ได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ การกระโดดใช้ปลายเท้า (toe jumps) และ การกระโดดใช้คมมีด (edge jumps) บทความนี้จะบอกแค่การกระโดดใช้ปลายเท้า (toe jumps) ซึ่งแบ่งออกเป็น

Toe loop (T) ท่าจะเริ่มจากการออกตัวไปด้านหน้าแล้วทำการกลับตัวด้วยเท้าขวาคือ ใช้เท้าขวาส่งแรงหมุนตัว มักจะหมุนตัวประมาณ 3 รอบไปทางด้านหลัง และใช้เท้าซ้ายจิกพื้นช่วยในการดันตัว ซึ่งนักกีฬาชายบางคนอาจจะทำได้ถึง 4 รอบในปัจจุบัน และการหมุนตัวที่ไม่สมบูรณนั้นจะถูกหักคะแนนออก

Flip (F) ท่าจะเริ่มจากการออกตัวไปด้านหลัง ใช้เท้าซ้ายในการหมุนและทรงตัวและใช้เท้าขวาในการออกตัว มักจะหมุนตัวประมาณ 3 รอบทั้งชายและหญิง

Lutz (Lz) ท่าจะเริ่มจากการกระโดดหมุนตัวไปใช้เท้าซ้ายในการหมุนและทรงตัวและใช้เท้าขวาในการออกตัว มักจะหมุนตัวประมาณ 3 รอบทั้งชายและหญิง