เทคนิคกีฬาทุ่มน้ำหนัก !!! เป็นเรื่องพื้นฐานที่นักกรีฑาทุกคนจะต้องรู้

การทุ่มน้ำหนักเป็นกีฬาที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยนัก อาจเพราะกีฬานี้ไม่ได้รับความนิยมมากนักในประเทศไทย โดยเราจะจัดการทุ่มหนักเป็นกรีฑาประเภทลานอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการทุ่มน้ำหนักนั้นเป็นกรีฑาประเภทลานที่ผู้เล่นจะต้องมีโครงสร้างของร่างกายที่สูงใหญ่ แข็งแรง มีกำลังความเร็ว ความคล่องตัว เพราะการทุ่มน้ำหนักนั้นผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องถือลูกน้ำหนักไว้ในมือ ในขณะที่ยืนอยู่ภายในพื้นที่วงกลมที่ตามกติกากำหนด และจะต้องทำการทุ่มน้ำหนักออกไปข้างหน้าตรง และผู้ที่เล่นที่สามารถทุ่มน้ำหนักได้ระยะทางไกลที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะในการแข่งขันนั้นนั่นเอง ซึ่งในการทุ่มน้ำหนักนั้นผู้เล่นจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้

เทคนิคในการทุ่มน้ำหนักเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักกรีฑาจะต้องรู้ ซึ่งในการทุ่มน้ำหนักนั้นจะมีส่งแรงให้ลูกน้ำหนักอยู่ 2 แบบ คือ การยืนอยู่กับที่เพื่อทุ่มลูกน้ำหนัก และการเคลื่อนที่เพื่อทุ่มลูกน้ำหนัก ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้จะแบ่งออกเป็น 5 เทคนิคใหญ่ คือ

1. การถือลูกน้ำหนัก ทั้งการถือลูกน้ำหนักให้ถูกต้องตามกฎกติกา และถูกวิธีที่จะช่วยให้ลูกน้ำหนักไปได้ไกลขึ้น

2. การยืนเตรียมทุ่มลูกน้ำหนัก โดยผู้เล่นหรือผู้แข่งขันการทุ่มลูกน้ำหนักนั้น SBOBET ผู้ทุ่มต้องยืนและทุ่มลูกน้ำหนักในพื้นที่วงกลมตามกติกากำหนดไว้

3. การเคลื่อนไหวก่อนทุ่ม

4. การทุ่ม

5. การทรงตัวหลังการทุ่ม