กรีฑากีฬาขว้างจักร !!! น่าสนใจกว่าที่คาดคิด

การขว้างจักรเป็นกรีฑาที่ถูกจัดเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง แม้จะถูกเรียกว่าเป็นกรีฑา แต่การขว้างจักรจะไม่มีการวิ่งอยู่เหมือนลักษณะของกรีฑาส่วนใหญ่นั่นเอง จุดสำคัญในการเล่นก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากในการทำความเข้าใจ นั่นคือ ผู้เล่นจะต้องยืนอยู่ภายในพื้นที่วงกลมที่มีการกำหนดไว้ด้วยเส้นสีขาว SBOBET หลังจากนั้นผู้เล่นจะต้องทำการขว้างจักรออกไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม เพื่อให้จักรถูกขว้างออกไปในระยะทางที่ไกลที่สุดนั่นเอง

การขว้างจักรจะมีวิธีการในขว้างที่แตกต่างกันอยู่ 2 วิธีคือการยืนอยู่กับที่เพื่อขว้างจักรและการหมุนตัวเพื่อขว้างจักร ซึ่งการเคลื่อนไหวเพื่อให้การขว้างจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เล่นจะต้องมีการเรียนรู้และทำการฝึกฝนร่างกายให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง เพราะนอกจะทำให้การขว้างจักรมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้ผู้เล่นไม่เกิดการบาดเจ็บอีกด้วย และการเคลื่อนไหวตั้งแต่การเตรียมตัวจนถึงท่าทางหลังจากการขว้างจักรออกไปแล้วสามารถแบ่งเป็นช่วงๆได้ 5 ช่วงด้วยกันนั่นคือ การจับจักรเพื่อเตรียมขว้าง การเพื่อยืนเตรียมตัวก่อนการขว้างจักร การเหวี่ยงจักรเพื่อสร้างแรงส่ง การปล่อยจักรออกจากมือ และการทรงตัวเมื่อขว้างจักรไปแล้วเพื่อให้ร่างกายของผู้เล่นไม่เกิดอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักนั่นเอง