อนาคตของนักฟุตบอล มีองค์ประกอบหลายอย่าง

ขึ้นชื่อว่านักกีฬาแล้ว ไม่ว่าจะประเภทใด หากมีใจรักในกีฬานั้น ๆ แล้ว ย่อมมีความต้องการที่จะรุ่งโรจน์ในเส้นทางนี้ เส้นทางที่ว่านี้อาจหมายถึง การเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียง การเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องในกีฬาของตนไม่หน้าที่ใดก็หน้าที่หนึ่ง นักฟุตบอลก็เช่นกัน ถ้าเป็นระดับเยาวชน ย่อมต้องการเล่นให้เก่งกาจ มีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของบรรดาแมวมองและผู้ฝึกสอนของนักฟุตบอลอาชีพ หรือถ้าเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้ว ก็ย่อมอยากให้ทีมไปถึงแชมป์ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป หรือบางคนอาจฝันสูงถึงในระดับโลก เช่น ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฟุตบอลอาชีพรายการต่าง ๆ ระดับโลก หรือฟุตบอลโลก ก็ไม่ผิดอะไร คนเราย่อมมีความใฝ่ผัน

ปัจจัยจากตัวนักกีฬา ประกอบไปด้วย

สมรรถภาพทางร่างกายที่เกิดจากพันธุ์กรรม สิ่งแวดล้อม คนที่มีพันธุกรรมทางร่างกายดี เช่น ตัวสูง ตัวใหญ่ แข็งแรง ย่อมได้เปรียบคนร่างเล็ก คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คลุกคลีอยู่กับการเล่นฟุตบอลก็ย่อมได้เปรียบ เช่น เด็กชาวบราซิล ที่พบเห็นการเล่นฟุตบอลได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง

เพศ ในปัจจุบัน ฟุตบอลชาย ได้รับความนิยมมากกว่าฟุตบอลหญิง SBOBET แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ฟุตบอลหญิงอาจขึ้นมาเคียงคู่ หรือแซงหน้าฟุตบอลชายก็เป็นได้

อายุ ช่วงวัยต่าง ๆ มีผลต่อการเล่นฟุตบอล อายุที่เริ่มเล่นฟุตบอลไม่ควรต่ำกว่า 8 ขวบ และไม่ควรเล่นหักโหมแต่ฟุตบอลหรือกีฬาอย่างเดียว เพราะเด็กยังต้องพัฒนาการด้านอื่น ๆ ด้วย

ปัจจัยภายนอกนั้นไม่สำคัญเท่าปัจจัยจากตัวนักกีฬาเอง lazaraga.com เพราะปัจจัยภายนอกนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น อาหาร อากาศ เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

พรสวรรค์ เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ บางคนทำการฝึกซ้อมแค่ครั้งสองครั้งก็ทำได้ บางคนฝึกเป็นเดือนเป็นปี ก็ไปไม่ถึงไหน