การรับส่งคฑาวิ่งผลัด

การแข่งขันวิ่งผลัด จะประกอบไปด้วยการวิ่งและการถือสิ่งของ ตลอดจนการรับส่งของ  ซึ่งการถือคฑาในการวิ่งผลัดนั้น ผู้วิ่งจะต้องทำการถือไว้อย่างมั่นคงในมือของผู้ที่กำลังวิ่งอยู่ ผู้วิ่งจะต้องระวังไม่ให้คฑาที่ถืออยู่หลุดจากมือตลอดระยะทางที่ตนเองต้องทำการวิ่ง และต้องถือคฑาไปจนกว่าผู้วิ่งคนต่อไปจะทำการรับคฑาไว้ในมือแล้วเท่านั้น โดยผู้เล่นที่จะต้องทำการรับส่งคฑากันนั้นมีระยะทางวิ่งเพื่อทำการรับส่งคฑา 20 เมตรเท่านั้น ซึ่งการถือคฑาวิ่งผลัดมีทั้งหมด 5 วิธีด้วยกัน คือ

วิธีที่1 ใช้โคนนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหนีบบริเวณส่วนกลางของคฑาไว้ ปลายนิ้วทั้งห้ายันพื้น SBOBET โดยวางให้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบและขนานไปกับของเส้นเริ่ม

วิธีที่ 2 ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกำรอบคฑา ส่วนปลายนิ้วอื่นๆยันพื้นไว้ โดยวางให้นิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วกลางวางชิดขอบและขนานไปกับของเส้นเริ่ม

วิธีที่3 ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวกำรอบคฑา ส่วนปลายนิ้วอื่นๆยันพื้นไว้ โดยวางให้นิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้วางชิดขอบและขนานไปกับของเส้นเริ่ม

วิธีที่ 4 ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางกำรอบคฑา ส่วนปลายนิ้วอื่นๆยันพื้นไว้ โดยวางให้นิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้วางชิดขอบและขนานไปกับของเส้นเริ่ม

วิธีที่ 5 ใช้นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยกำรอบคฑา ส่วนนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้วางชิดขอบและขนานไปกับของเส้นเริ่ม