วิ่งกระโดดไกล ประโยชน์คือทำให้กระโดดไกลได้ระยะทางดีขึ้น

การวิ่งกระโดดไกล เป็นการวิ่งเพื่อทำระยะทางในแนวราบของการกระโดดให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่งจะแบ่งออกได้อีกหลากหลายประเภท โดยเทคนิคการกระโดดขึ้นจากพื้น การลอยตัวในอากาศ และการลงสู่พื้นของการวิ่งกระโดดไกล มีดังนี้

การกระโดดขึ้นจากพื้น

ก้าวสุดท้ายที่จะเหยียบกระดานจะต้องก้าวยาวกว่าปกติเล็กน้อย หลังจากส้นเท้าเริ่มกระทบกับพื้นริมกระดานเริ่มนั้นให้งอเข่าเล็กน้อย น้ำหนักตัวของผู้วิ่งจะเคลื่อนไปข้างหน้าตามแรงส่งจากการวิ่ง และฝ่าเท้าจะตบกระแทกกระดาน ให้ผู้วิ่งสปริงข้อเท้าและถีบตัวขึ้นด้วยปลายเท้าในลักษณะของเขย่ง งอเข่าและยกขาท่อนล่างขึ้นเหวี่ยงสลับกันกับขาที่ใช้ก้าวเพื่อช่วยในการทรงตัว ซึ่งเหวี่ยงขึ้นในลักษณะงอเข่า

การลอยตัวในอากาศ

เมื่อเหวี่ยงขานำขึ้นและเข่างอแล้ว จะมีแรงส่งจากขาข้างที่เหยียบกระดานเริ่ม SBOBET แขนจะเหวี่ยงไปข้างหน้าโดยสัมพันธ์กับขา ให้กระตุกเข่าขึ้นมาข้างหน้ารวบชิดกับขาข้าที่เหวี่ยงนำ

การลงสู่พื้น

ขณะที่เริ่มตกลงสู่พื้น ให้เหยียดขาทั้งสองไปข้างหน้าของนักกีฬาให้มากที่สุด โดยไม่เหยียดเอว แขนเหวี่ยงไปข้างหน้าทันที ให้ส้นเท้าทั้งสองสัมผัสพื้นทรายก่อนพร้อมกับให้เหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหลังแล้วก้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับงอเข่าและพับเอว