เทคนิคการลอยตัวในน้ำและความเป็นมาของกีฬาว่ายน้ำ

ในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2502 ในขณะนั้นมี พลเรือโท สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ร.น. ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นคนแรก และได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติในปี พ.ศ. 2504 ตามด้วยการเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2509 และในปีระหว่างปี พ.ศ.2504 รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำโดยได้ทำการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นสระที่มีขนาด ยาว 50 เมตร และกว้าง 25 เมตร พร้อมด้วยกระดานกระโดดน้ำ และอัฒจันทร์ที่สามารถจุผู้คนได้ถึง 5,000 คน ซึ่งสระว่ายน้ำแห่งนี้ได้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เม.ย พ.ศ.2506 โดยชื่อที่ใช้ในขณะนั้นมีชื่อว่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก SBOBET แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์

เมื่อกล่าวถึงเทคนิคที่สำคัญในการว่ายน้ำนั้นถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการทำให้สามารถว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการว่ายน้ำอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการว่ายน้ำเป็นนั่นคือ “เทคนิคการลอยตัว”

เทคนิคการลอยตัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการว่ายน้ำ โดยการว่ายน้ำในระยะเริ่มแรกเทคนิคการลอยตัวถือได้ว่าเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่ช่วยทำให้สามารถว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลอยตัวนั้นถือว่าเป็นหลักตามธรรมชาติของร่างกาย เกี่ยวกับการรักษาในส่วนของความสมดุลของร่างกายให้เกิดขึ้น sbobeth.comการที่เรานั้นสามารถที่จะสร้างความสมดุลของร่างกายให้ได้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ทำให้ว่ายน้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้น การที่เรานั้นลอยตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการฝึกฝนขั้นต่อไปได้เป็นอย่างดี

โดยในช่วงแรกของการฝึกฝนการลอยตัวอาจจะต้องอยู่ในสระที่มีความลึกที่คุณพอยืนถึงหรือมีคนที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะหากเกิดเหตุการณ์อันตรายจะได้มีคนช่วยไว้ได้ทัน SBOBET นอกจากนั้นอาจจะหากโฟมสำหรับว่ายน้ำหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการลอยตัวมาใช้ในการฝึก โดยใช้โฟมสำหรับว่ายน้ำมาเกาะแล้วยกขาลอยแล้วตีขา ตีไปเรื่อย พยายามอย่าให้ขาตกถึงด้านล่างของสระแล้วค่อยๆลองปล่อยโฟมออกจากมือ นอกจากนั้นอีกวิธรหนึ่งที่ใช้ในการฝึกการลอยตัวที่น่าสนใจคือการแตะขอบสระแล้วตีขา SBOBET จากนั้นค่อยๆลองปล่อยมือออกจากขอบสระ แต่ยังต้องตีขาอยู่อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย” (ส.ว.ท.) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น SBOBET การแข่งขันว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ เป็นต้น และยังได้มีการบรรจุกีฬาว่ายน้ำไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการในเกือบทุกระดับชั้น และจัดให้มีการแข่งขันกันเกือบทุกประเภทตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ, กีฬาว่ายน้ำเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาว่ายน้ำแห่งชาติ และกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย sbobeth.comนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการแข่งขันในประดับประเทศกันอีกด้วย เช่น ในกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือแม้แต่ในกีฬายูธโอลิมปิค เป็นต้น