ชนิดของดาบในกีฬาฟันดาบสากล

กีฬาฟันดาบ ที่เน้นการใช้ทักษะการเคลื่อนที่ที่ว่องไวและความแม่นยำในการโจมตี ซึ่งเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้เล่นในประเทศไทยไม่มากนัก เวลาที่เราชมการแข่งขันกีฬาฟันดาบเราก็มักจะเห็นนักกีฬาในชุดเกราะสีขาวและคาบแหลมในมือเข้าต่อสู้กัน ดังนั้นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับดาบของกีฬาฟันดาบกันดีกว่า

ชนิดของดาบที่มีใช้อยู่ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบปัจจุบันมีทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ดาบฟอยล์ ดาบเอเป้ และดาบซาเบอร์ ลักษณะของดาบแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ดาบเอเป้ หรือ The Epee น้ำหนักต้องไม่เกิน 700 กรัม SBOBET ใบดาบต้องเหยียดตรงและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าดาบฟอยล์ สำหรับดาบเอเป้ไฟฟ้า ระหว่างการแข่งขันแสงไฟจะปรากฏขึ้นเมื่อมีแรงกดที่ปลายดาบมากกว่า 750 กรัม

2. ดาบซาเบอร์ หรือ The Sabre น้ำหนักต้องไม่เกิน500 กรัม ใบดาบต้องความยืดหยุ่นน้อยที่สุด โค้งงอได้ไม่เกิน 4 เซนติเมตร และถ้ามีรอยโค้งใบดาบต้องไม่โค้งในทางเดียวกับสันดาบ

3. ดาบฟอยล์ หรือ The Foil น้ำหนักต้องไม่เกิน 200 กรัม และ ถ้าแขวนของหนัก 200 กรัมที่ปลายดาบ ใบดาบในช่วงนับตั้งแต่ปลายดาบมา 70 เซนติเมตรจะต้องไม่โค้งงอ และระหว่างการแข่งขันแสงไฟจะปรากฏขึ้นเมื่อมีแรงกดที่ปลายดาบมากกว่า 500 กรัม