อุปกรณ์สำหรับผู้เข้าการแข่งขันยิงปืน

สำหรับกีฬายิงปืนที่มีการแข่งขันในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันในแบบของปืนยาวและปืนสั้น แน่นอนว่าปืนแต่ละชนิดก็ต้องการอุปกรณ์การเล่นหรือการแข่งขันกีฬายิงปืนที่แตกต่างกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬายิงปืนที่จะมานำเสนอในบทความนี้ก็คือ อุปกรณ์สำหรับผู้เข้าแข่งยิงปืนนั่นเอง

อุปกรณ์สำหรับผู้เข้าแข่งยิงปืนจะประกอบไปด้วยเสื้อยิงปืน กางเกงยิงปืน ถุงมือยิงปืน รองเท้ายิงปืน และที่ปิดตา และมีข้อกำหนดต่างๆดังนี้

เสื้อยิงปืน

ความยาวเสื้อเมื่อสวมใส่ต้องไม่เกินส่วนมือที่ใช้กำปืน 10 เซนติเมตรและความหนาของเสื้อรวมซับในไม่เกิน 5 มิลลิเมตร เสื้อไม่หลวมหรือคับเกินไป หรือต้องสามารถรั้งออกได้อย่างน้อย 7 เซนติเมตรจากจุดกลางกระดุมถึงขอบนอกของรูกระดุม SBOBET ห้ามใช้สายคาด สายรัด ตะเข็บ เชือกมัดหรืออุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการรองรับแขนและไหล่

กางเกงยิงปืน

ความหนาของกางเกงรวมซับในไม่เกินเกิน 2.5 มิลลิเมตร ขอบบนของกางเกงไม่แน่นและขอบสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร ใช้เข็มขัดธรรมดาที่มีความกว้างไม่เกิน 4 เซนติเมตรและหนาได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร หากใช้แถบคาดเอวต้องกว้างไม่เกิน 7 เซนติเมตร

ถุงมือยิงปืน

ถุงมือทั้งหมดขณะไม่สวมใส่ต้องหนาไม่เกิน 12 มิลลิเมตร มีความยาวส่วนเหนือข้อมือไม่เกิน 5 เซนติมเตรจากตุ่มกลางข้อมือ ห้ามใช้สายรัดแต่อาจใช้ยางยืดได้

รองเท้ายิงปืน

รองเท้ารัดส้นใดๆที่สามารถบิดและงอตัวได้ และเมื่อรวมวัสดุซับในต้องหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร

ที่ปิดตา

มีความกว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตรและยาวไม่เกิน 100 เซนติเมตร