การวิ่งระยะไกล สุดยอดของกีฬาพันธุ์อึด

การวิ่งระยะไกล หมายถึงการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป คุณสมบัติโดยทั่วไปของนักวิ่งระยะไกล คือ มีรูปร่างค่อนข้างสูง มีน้ำหนักปานกลาง กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง สิ่งสำคัญที่สุดในการวิ่งระยะไกลคือ จังหวะการวิ่ง ดังนั้นการฝึกหัดโดยทั่วไปก็เพื่อจะปรับปรุงในเรื่องจังหวะการก้าวขา การแกว่งแขน ที่จะใช้กำลังน้อยที่สุด

หลักการของการวิ่งระยะไกล มีความคล้ายกับการวิ่งระยะกลาง คือความรู้เกี่ยวกับการแข่งขัน ความเร็ว การแซงหน้าคู่แข่งขัน ทำอย่างไรเมื่อถูกแซง การรักษาช่วงก้าว ระยะทางที่จะผ่อนให้คู่แข่งไปข้างหนา SBOBET ถ้าคู่แข่งมีความสามารถเท่ากับเรา ต้องไม่ให้ขึ้นหน้าไปมากกว่า 25 – 30 เมตร ถ้าเป็นการวิ่ง 3,000 เมตร ต้องให้ขึ้นหน้าได้ไม่เกิน 40 – 50 เมตร

การออกสตาร์ท จะใช้การออกสตาร์ทเหมือนการวิ่งระยะสั้นก็ได้ แต่โดยส่วนมาก มักออกสตาร์ทในท่ายืน การเปลี่ยนช่วงก้าวเหมือนการวิ่งระยะสั้น

ท่าในการวิ่ง การวิ่งในลักษณะก้าวเต็มฝีเท้า ใช้กำลังให้น้อยที่สุด ผ่อนกล้ามเนื้อตามสบาย จังหวะการก้าวเท้าสม่ำเสมอ การหายใจปกติ มุมของลำตัวตั้งขึ้นมากกว่าการยิ่งระยะกลาง การแกว่งแขนมีการผ่อนคลายมากกว่า แกว่งแขนระดับหน้าอกและเอว มือกำหลวม ๆ เท้าสัมผัสพื้นด้วยปลายเท้า ผ่อนส้นเท้า แต่ผู้ฝึกบางคนเชื่อว่า ควรลงด้วยส้นเท้าแล้วผ่อนปลายเท้า โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เท้ามีสปริงมากขึ้น ช่วงความยาวก้าวสม่ำเสมอ มีความยาวปานกลาง ต้องฝึกซ้อมให้เป็นอัตโนมัติ ความสูงของส้นเท้า การยกส้นเท้านั้นจะทำให้ช่วงขาท่อนล่างชิดกับช่วงขาท่อนบน ช่วยให้การเหวี่ยงเท้าทำได้เร็วขึ้น นักวิ่งระยะไกลมักฝึกปรับปรุงเกี่ยวกับลำตัว อยู่ในลักษณะผ่อนคลายมากที่สุด

การเข้าเส้นชัย เมื่อเหลือระยะทาง 25 – 20% ของทางวิ่งให้เร่งฝีเท้าแบบจัดเต็ม แต่พยายามรักษาท่าวิ่งไว้จนเข้าเส้นชัย การเข้าเส้นชัยของการวิ่งระยะไกลนั้น ส่วนใหญ่จะเข้าเส้นชัยในสภาพร่างกายที่หมดแรงมาแล้ว ต้องอาศัยความอึดอย่างเต็มที่ ไม่เหมือนการเข้าเส้นชัยแบบการวิ่งระยะสั้น ซึ่งนักวิ่งยังมีกำลังมากพอ