กรีฑาประเภทลาน “ทุ่มน้ำหนัก” น่าสนใจอย่างไร ?

การทุ่มลูกน้ำหนักซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างของร่างกายที่เหมาะสม มีความเร็วและความคล่องตัวที่ดี และวิธีเล่นมีกฎกติกาง่ายๆคือ ผู้เล่นหรือผู้เข้าทำการแข่งขันแต่ละคนจะต้องขว้างลูกน้ำหนักที่มีน้ำหนักเท่าๆกันออกไป โดยทุ่มตรงออกไปข้างหน้า โดยที่ตัวของผู้เล่นจะต้องยืนภายในพื้นที่วงกลมที่กำหนดไว้ anivisi.com และผู้ที่ทุ่มได้ระยะทางไกลที่สุดเป็นผู้ชนะนั่นเอง

ปกติแล้วการทุ่มน้ำหนักนั้นจะแบ่งง่ายๆได้ 4 ขั้นตอนคือ การเตรียมตัวก่อนการทุ่ม การเคลื่อนที่ก่อนการทุ่ม การทุ่มลูกน้ำหนักและการทรงตัวหลังจากการทุ่ม ซึ่งวิธีการทุ่มน้ำหนักนั้นจะแบ่งออกเป็น  3 แบบง่ายๆคือ การทุ่มแบบยืนทุ่มอยู่กับที่ การทุ่มแบบยืนหันข้างเคลื่อนที่ SBOBET และการทุ่มแบบยืนหันหลังเคลื่อนที่ ทั้ง 3 วิธีนี้จะมีส่วนของการเคลื่อนที่ในขั้นตอนต่างๆแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่สามารถสรุปออกมาได้อย่างคร่าวคือ ผู้เล่นต้องทิ้งน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาตลอด ส่วนใบหน้าของผู้เล่นนั้นจะไม่หันไปในทิศทางของการทุ่มจนกว่าจะเริ่มดันลูกน้ำหนักออกไป หลังจากดันลูกน้ำหนักไปแล้ว ผู้เล่นจึงจะสามารถเริ่มหันหน้าไปพร้อมกับดันลูกน้ำหนักออกไป และการผลักดันลูกน้ำหนักออกไปนั้นจะเริ่มผลักออกจากซอกคอในบริเวณใต้ขากรรไกรไปเท่านั้น