การหมุนตัวในการแข่งขันสเก็ตลีลา ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

การแข่งขันกีฬาสเก็ตลีลา หรือ figure skating เป็นกีฬาสเก็ตน้ำแข็งชนิดหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับการเต้น แสดงท่าทางประกอบเพลงภายใต้ท่าทางที่กำหนดไว้ ซึ่งปกติแล้วการแสดงจะต้องประกอบด้วยการหมุน การกระโดด การทำสเต็ปเท้า และการแสดงท่าทางอื่นๆเพื่อความต่อเนื่องของท่าทางหรือเพื่อประกอบดนตรี ซึ่งท่าที่บทความนี้จะนำเสนอเรื่องราวของการหมุนตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าบังคับของกีฬานี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การหมุนตัวในกีฬาสเก็ตลีลานั้นเป็นการหมุนอยู่บนส่วนโค้งของใบมีดของรองเท้า ซึ่งจะใช้ตำแหน่งที่อยู่หลังโทพิกส์ของ ส่วนโค้งของใบมีด ที่เรียกว่า ball of the foot นั่นเอง SBOBET โดยการหมุนจะต้องมีการค้างในท่าเดิมสักระยะหนึ่งเพื่อทำการหมุนให้ครบรอบ และอาจจะทำหรือไม่ทำการเปลี่ยนรอบในระหว่างการหมุนก็ได้ และเราจะเรียกการหมุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าเลยว่า single spin และเรียกการหมุนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าในระหว่างการหมุนว่า combination spin ซึ่งปกติการหมุนจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ

1. forward spin

หากทำการหมุนตัวในทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือทำการหมุนไปข้างหน้า จะเรียกการหมุนแบบนี้ว่า forward spin

2. back spin

หากทำการหมุนตัวในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทำการหมุนไปข้างหลัง จะเรียกการหมุนแบบนี้ว่า back spin