การฝึกหายใจ การให้คะแนน กีฬายิงปืน

การฝึกหายใจ
ก่อนที่เราจะยิงปืนนั้นเราต้องฝึกฝนจิตใจฝึกสภาพร่างกายให้พร้อมและทำให้ใจเราสงบนิ่ง ไม่วอกแวก การฝึกลมหายใจก็เหมือน ๆ กัน เราควรฝึกทำการหายใจ เข้า ออก อย่างช้า ๆ ก่อนที่เราจะทำการลั่นไกเพื่อทำให้เรามีสมาธิในการยิงจนเรายิงเข้าเป้าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหายใจเพื่อทำให้ผลที่ยิงนั้นออกมาดีที่สุด
การหายใจจะต้องมีการเคลื่อนไหวของท้องกล้ามเนื้อหน้าอกและหลัง ถ้าการยิงปืนมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด จะเป็นการยิงปืนที่ได้ผลดีที่สุด ดังนั้น ขณะยิงปืนการหายใจน้อยที่สุดหรือไม่หายใจเลยระหว่างที่ปล่อยกระสุนออกไป จะทำให้ผลการยิงออกมาดี แต่ขณะทำการกลั้นหายใจนั้น โลหิตจะขาดออกซิเจน ซึ่งถ้านานมากจะทำให้เกิดอาการหน้ามืดและหมดสติได้ เนื่องจากการแตกตัวเซลล์สมองอันเป็นผลจากการที่เลือดไม่ได้รับออกซิเจน ดังนั้น เราจึงควรฝึกการหายใจเพื่อใช้ในการยิงปืนให้ได้ประมาณ 6-10 วินาที
การหายใจที่ถูกวิธี
1.ควรยืนในท่าที่ถูกต้องและก่อนยกปืนขึ้นให้หายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วหายใจออกประมาณ2ครั้ง
2.ในขณะยกปืนขึ้น ให้หายใจเข้าปกติ แต่เมื่อยกปืนถึงเป้าหมาย ให้หายใจออกจนถึงจุดที่หยุดการหายใจ
3.ในขณะที่หยุดการหายใจ ให้ทำการยิงได้แต่ร่างกายจะต้องอยู่ในท่าที่มั่นคง
4.เมื่อกระสุนถูกยิงออกไปแล้ว ร่างกายยังคงต้องอยู่ในสภาพนิ่ง จากนั้นจึงค่อยๆ ลดแขนลงแล้วเริ่มการหายใจตามปกติ
เป็นยังไงกันบ้างกับวิธีที่ผมได้แนะนำไป เป็นการฝึกที่ง่าย ๆ นำไปใช้ได้แบบง่าย ๆ กันเลยคับ เราควรฝึกให้ชินกับการหายใจแล้วผมในการยิงจะเป็นไปตามที่เรานั้นต้องการ
การให้คะแนน
คะแนนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากคะแนนบงบอกถึงความชนะในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด และการให้คะแนนของกีฬาชนิดยิงปืนนั้นก็มีการให้คะแนนที่แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่น ๆ โดยจะมีการให้คะแนนที่ตรงแผ่นเป้า ค่าคะแนนของรอยกระสุนทั่งหมด จะมีการให้คะแนนตามค่าของเขตคะแนนวงคะแนนซึ่งกระสุนนั้นยิงถูกถ้าลูกกระสุนกระทบส่วนใดของวงคะแนน เส้นกั้นแนวระหว่างเขตค่าคะแนนรอยกระสุนนัดนั้นจะได้รับค่าคะแนนสูงระหว่างเขตค่าคะแนนทั้งสองแต่ถ้านัดกระสุนที่ยิงออกไปในขณะที่เป้ายังอยู่ในอาการเครื่อนไหวจะไม่นับคะแนนในการแข่งขันเสร็จในการตรวดคะแนนจะตองเข้าห้องตรวดควบคุมเป้า เพื่อทำการตรวดให้คะแนนและควบคุมเป้าทั้งหมด ซึ่งทำหน้าที่ตรวดสอบประทับตรา ภายใต้การอำนวยการของหัวหน้ากรรมการตรวดสอบควบคุมเป้าซึ่งสามารถมีผู้ช่วยได้
ถ้าการแข่งขันมีการสร้างสถิติใหม่เกิดขึ้น เป้าในขั้นยิงช้าทั้งหมด จะต้องทำการให้คะแนนในห้องตรวดควบคุมป้าย โดยเป้าทั้งหมดในขั้นยิงช้าจะต้องยรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดและนำไปยังห้องตรวดควบคุมเป้าหัวหน้าการควบคุมช่องยิงและหัวหน้ากรรมการควบคุมผลคะแนนจะเป็นผู้รับผิดชอบและมั่นใจว่า เป้าทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องตรวดควบคุมโดยเร็วที่สุด แต่สำหรับเป้าการแข่งขันยิงปืนสั้นยิงเร็วและประเภทอื่น จะให้คะแนนอย่างเป็นทางการ ณ สนามแข่งขัน
เป้าแข่งขันที่มีการให้คะแนนในห้องตรวจควบคุมเป้า จัต้องมีการใส่หมายเลขกำกับไว้เพื่อป้องกันการผิดพลาดว่าเป้าอันไหนเป็นของใครและเราควรยืนอยู่เพื่อตรวดสอบให้เห็นกับตาด้วยว่าเป้าอันนี้เป็นของเรา