รู้หรือไม่ กีฬาเปตองเป็นมาอย่างไร SBOBET

SBOBET
SBO

ประวัติกีฬาเปตองในประเทศไทย กีฬาเปตองเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ 2518 โดยเริ่มจาก นายจันทร์ โพยหาญ ซึ่งตอนแรกยังขาดอุปกรณ์การเล่นเปตอง จึงได้ชักชวนนายดนัย ตรีทัศนาถาวร และนายชัยรัตน์ คำนวณ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ลงทุนสั่งลูกเปตองเข้ามาจำหน่ายและเผยแพร่ในประเทศไทย แต่เนื่องจากยังใหม่อยู่มากในเมืองไทย คนรู้จักน้อย ทำให้ลูกเปตองจำหน่ายไม่ได้ นายดนัย จึงได้ทำการจ่ายแจกให้แก่ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งภาคเอกชนที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเชิญชวนให้หันมาเล่นกีฬาประเภทนี้

ต่อมานายจันทร์ ได้ชวนนายศรีภูมิ สุขเนตร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในเรื่องของกีฬาเปตองเป็นอย่างดี และอีกท่านยังไม่ได้กล่าวนาม ร่วมกันจัดตั้งสมาคมเปตองและโปรวังซาลแห่งประเทศไทย SBO ขึ้น โดยมีนายศรีภูมิ สุขเนตร เป็นนายกสมาคมคนแรก แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดี เพราะยังขาดผู้สนับสนุน จนเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินที่เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี นายจันทร์ ก็ได้นำอุปกรณ์กีฬาเปตองไปแนะนำวิธีการเล่นให้แก่พระองค์ทรงและทรงโปรดปรานมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมเปตอง และโปรวังซาลแห่งประเทศไทย ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกเป็น “สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสมาคม และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เปตองนานาชาติ เป็นประเทศที่ 17 ของโลก

ประวัติกีฬาเปตองสากล กีฬาเปตองเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีคนเล่นกันมากมาย สามารถพบเจอได้ทั่วไป ไม่ว่าจะในสนามแข่งขันของโรงเรียน ไปจนถึงเป็นการรวมตัวกันเล่นในชุมชนเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ ดังนั้นประวัติของกีฬาเปตองจึงเป็นที่น่าสนใจยิ่งนัก กีฬาเปตองเป็นกีฬากลางแจ้งที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ แต่ไม่ได้มีการบันทึกประวัติที่แน่นอนมีแต่เพียงหลักฐานที่เล่าสืบกันมาว่า เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศกรีซ ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยการเก็บก้อนหินที่เป็นทรงกลมมาเล่นกัน จากนั้นก็ได้แพร่หลายเข้ามาในทวีปยุโรป และเมื่ออาณาจักรโรมันเข้ายึดครองดินแดนของชนชาวกรีกได้สำเร็จ ชาวโรมันได้ใช้กีฬานี้เป็นเครื่องทดสอบกำลังข้อมือและออกกำลังกายของผู้ชายในสมัยนั้น

ในยุคกลาง การเล่นเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้านโปเลียนมหาราชขึ้นครองอำนาจ และต่อมาฝรั่งเศสก็ได้มีการก่อตั้ง สหพันธ์ เปตองและโปรวังซาล ขึ้นในปี พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีบุคคลที่เล่นทุกระดับชั้นทุกเพศ ทุกวัยเข้าเป็นสมาชิก และได้มีการคิดค้นทำเป็นลูกโลหะผสมเหล็กกล้า ข้างในกลวง การเล่นจึงมีความสนุกสนานเร้าใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเล่นกีฬานี้ก็ได้รับความนิยมเล่น มากขึ้น และได้แพร่หลายไป อย่างรวดเร็วทั่วประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนถึงดินแดน อาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วย ทั้งนี้การเล่นกีฬานี้ได้แบ่งการเล่นออกเป็น 3 ประเภทคือ ลิโยเน่ล์ โปรวังชาล และ เปตอง ที่นิยมเล่นในปัจจุบัน