การจำกัดจำนวนการแทงกีฬาบิลเลียด

ในการเล่นกีฬาบิลเลียด จะมีการจำกัดจำนวนครั้งในการแทงอยู่ 2 แบบ คือ

การจำกัดจำนวนการแทงลูกแคนนอน

หากผู้เล่นทำการแทงแคนนอนติดต่อกัน โดยไม่มีการทำคะแนน ผู้เล่นสามารถแทงแคนนอนได้ 75 ครั้งเท่านั้น และผู้ตัดสินจะต้องขานจำนวนในการแทงแคนนอนให้ผู้เล่นทราบด้วยคำว่า 70 แคนนอน เป็นต้นและเมื่อใดที่ผู้เล่นถามจำนวนครั้งในการแทงแคนนอนกับผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินจะต้องตอบจำนวนครั้งให้แก่ผู้เล่นได้รับทราบ

การจำกัดจำนวนการทำ Hazards

หากผู้เล่นทำการทำ Hazards ติดต่อกันโดยไม่มีการทำคะแนน ผู้เล่นสามารถทำ Hazards ได้ไม่เกิน 15 ครั้งเท่านั้นและผู้ตัดสินจะต้องขานจำนวน Hazards ให้ผู้เล่นทราบด้วยคำว่า 10 Hazards หากผู้ตัดสินลืมขานจำนวน Hazards ในครั้งที่ 10 นี้ จะถือว่าผู้เล่นมีสิทธิ์แทงต่อไปได้เรื่อยๆ และจะแทงได้อีก 5 ครั้ง เมื่อผู้ตัดสินขานคำว่า SBOBET 10 Hazards และถ้าหากผู้เล่นถามผู้ตัดสินว่ามีการทำ Hazards ติดต่อกันไปแล้วเป็นจำนวนกี่ครั้ง ผู้ตัดสินจะต้องแจ้งจำนวนครั้งให้แก่ผู้เล่นได้รับทราบ และถ้าหากลูกคิวบอลของผู้เล่นอีกฝ่ายลงหลุมไปจากการแทงครั้งสุดท้ายของผู้แทง ลูกนั้นจะต้องนำกลับมาตั้งที่จุดกลางของเส้นเมือง หรือ หากจุดนั้นเป็นจุดไม่ว่าง ผ็ตัดสินจะต้องนำลูกบอลไปวางที่จุดขวามือของตัว D