วอร์มร่างกาย !!! สุดยอดเคล็ดลับแห่งการเล่นกีฬา

การวอร์มร่างกายควรเริ่มจากการยืดเหยียด เอ็น ข้อต่อ กล้ามเนื้อ อยู่กับที่ หรือ Static Stretching จากนั้นให้ต่อด้วยการเคลื่อนไหวช้าๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอและเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจะทำให้ร่างกาย อ่อนตัว อิสระ เมื่อร่างกายเริ่มมีความร้อนสะสมพียงพอที่จะเพิ่มอุณหภูมิของเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อส่วนต่างๆร่างกาย ร่างกายจะถึงภาวะของการหลั่งเหงื่อแต่จะยังไม่ถึงภาวะเหนื่อยอ่อนล้าของร่างกาย อุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่ต้องการ ซึ่งการวอร์มร่างกายของกีฬาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป เช่น นักว่ายน้ำ อาจจะทำการวอร์มโดยการสะบัดมือ ย้ำเท้า เหยียดแขน ขา ให้รู้สึกผ่อนคลาย เคลื่อนไหวส่วนแขนให้มากเพราะการว่ายน้ำต้องใช้ความแข็งแรงของแขนและขาเป็นหลัก นักฟุตบอล สามารถวอร์มด้วยการบริหารร่างกายทั่วไปพร้อมทั้งฝึกการเตะ โหม่ง เลี้ยงลูก รับ ส่ง ควบคู่ไปกับการบริหารร่างกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นต้น

การเล่นกีฬานั้นผู้เล่นกีฬานั้นจะต้องมีการรฝึกซ้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่น พร้อมกับการเล่นหรือการแข่งขันอยู่เสมอ ซึ่งนักกีฬาอาชีพนอกจากจะให้ความสำคัญต่อการฝึกซ้อมแล้ว การวอร์มร่างกาย (warm up) นั้นมีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งการวอร์มร่างกายนั้นจะช่วทำให้ร่างกายอบอุ่น ร่างกายจะทำการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ช่วยคลายกล้ามเนื้อ เตรียมสมรรถนะให้พร้อมกับการใข้งานนั้นเอง ซึ่งการวอมร่างกายนั้นมีวิธีการที่ไม่ยากและได้ผลอย่างดีเยี่ยม

นอกจากการวอร์มก่อนเริ่มออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแล้ว หลังจากเสร็จทุกครั้งเราควรจะมีการอบอุ่นร่างกายอีกครั้งหรือที่เราเรียกว่า Cool down นั่นเอง ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเราเป็นปกติ ร่างกายจะเข้าสู่สภาวะปกติ SBOBET ซึ่งจะทำให้ลดอาการปวดเมื่อยหลังเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญของการวอร์มก่อนและหลังเล่นกีฬาในทุกๆครั้ง