มาทำความรู้จักกับกติกาของกีฬาสนุ๊กเกอร์กันเถอะ !!!

หลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์ไปแล้ว ลองมาทำความรู้จักกับกติกาของกีฬาสนุ๊กเกอร์กัน โดยทาง WPBSA มีการกำหนดคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์ไว้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น

การเล่นลูกสนุ๊กเกอร์ในมือ หรือ Playing from In-hand ซึ่งการเล่นลูกจากตำแหน่งลูกในมือนั้น ผู้เล่นจะต้องแทงลูกคิวบอล จากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในบริเวณครึ่งวงกลมหรือรูปตัว D เท่านั้น และผู้เล่นสามารถแทงไปในทิศทางใดก็ได้ที่ต้องการ โดยถ้าหากผู้เล่นสงสัยในการวางลูกคิวบอลหรือมีการวางตำแหน่งของลูกคิวบอลที่ไม่ถูกต้องแล้ว SBOBET ผู้ตัดสินจะต้องชี้แจงให้ทราบและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

หากในกรณีที่ผู้เล่นทำการแทงโดยไม่ตั้งใจ เช่น หัวคิวของผู้เล่นไปกระทบลูกคิวบอลในขณะที่กำลังจรดคิวอยู่ และผู้ตัดสินตัดสินว่าผู้เล่นไม่ได้มีเจตนาที่จะแทงลูกสนุ๊กเกอร์ออกไป ให้ถือว่าลูกนั้นยังไม่ได้เป็นลูกในขณะเล่น ผู้เล่นสามารถแทงลูกคิวบอลใหม่ได้

ส่วนการแทงถูกสองลูกพร้อมกัน หรือ Hitting Two Balls Simultaneously นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อลูกสองลูก ที่ไม่ใช่ลูกสีแดงทั้งสองลูก หรือเป็นลูกในเที่ยวแทง ผู้เล่นจะแทงลูกคิวบอลไปกระทบทั้งสองลูกนั้นพร้อมๆกันโดยตรงไม่ได้