ประโยชน์ในการเล่นกีฬาต่อบุตรหลานของท่าน

การเล่นกีฬาไม่ได้มีเพียงประโยชน์ทางกายภาพ กีฬามักจะช่วยเด็กในด้านวิชาการและสังคมได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ที่จะ ที่เล่นกีฬา บางที่ลุกหลานของคุณอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมาย ไม่ถึงขั้นกับเป็นนักกีฬามืออาชีพแต่เพียงแต่ท่านส่งเสริมให้ลูกหลานเล่นกีฬาโดยการออกกำลังกายก็เพียงพอแล้ว

1. การเล่นกีฬาคือความสนุก มันทำให้บุตรหลานของท่านเจอเพื่อนๆที่มีความสนใจเดียวกัน ได้สร้างเพื่อนใหม่สร้างสังคม

2. การวิจัยพบว่าเด็กที่เล่นกีฬาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีการร่างภาพที่ดีและมีภาคภูมิใจในตนเองสูง SBOBET โอกาสที่จะมีน้ำหนักเกินน้อยลง

3. เด็กมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬามีโอกาสน้อยที่จะใช้ยาเสพติดหรือสูบบุหรี่เพราะพวกเขาตระหนักถึงผลกระทบที่กิจกรรมเหล่านี้สามารถทำลายสมรรถภาพในการเล่นกีฬา สาว ๆ ที่เล่นกีฬานอกจากนี้ยังมีโอกาสน้อยที่จะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

4. กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการบรรเทาความเครียดและลดภาวะซึมเศร้า

5. กีฬาช่วยให้เด็กพัฒนาความมีระเบียบวินัย พวกเขาเรียนรู้ที่จะกำหนดเป้าหมายและแล้วทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ พวกเขาเรียนรู้ว่าด้วยการทำงานอย่างหนักที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิต

6. เด็กที่เล่นกีฬาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าบางครั้งคุณชนะและบางครั้งคุณจะแพ้ พวกเขาเรียนรู้ที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีในสถานการณ์ที่ทั้งสอง นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวัง

7. สถิติแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาในขณะที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมมีแนวโน้มที่จะได้สัมผัสกับความสำเร็จทางวิชาการและจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม

8. กีฬาช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ เด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขามีการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่จะชนะ

9. ทักษะการเคลื่อนไหว, การคิดเชิงกลยุทธ์และแม้กระทั่งทักษะคณิตศาสตร์มีการเรียนรู้จากการเล่นกีฬา นักเรียนพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ที่พวกเขาคิดวิธีที่ดีที่สุดที่จะประตู ทักษะคณิตศาสตร์จะใช้ในขณะที่พวกเขาคำนวณคะแนนและสถิติ

10. ออกกำลังกายเป็นประจำเพิ่มคุณภาพของชีวิต เด็กที่ออกกำลังกายมีแนวโน้มที่จะยังคงปฏิบัติจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่