มาตรฐานของตาข่ายตะกร้อ

ตาข่ายตะกร้อที่ได้มาตรฐานเป็นส่วนที่สำคัญที่หนึ่งของสนามตะกร้อ เพราะว่านอกจากกฎกติกาที่เป็นสากลที่กำหนดไว้แล้ว ตาข่ายตะกร้อจะต้องทำด้วยเชือกอย่างดีหรือไนลอน มีรูตาข่ายกว้าง 6-8 เซนติเมตร ความกว้างทั้งผืนของ 70 เซนติเมตร ตะข่ายที่ให้ในการเล่นตะกร้อที่มีความเป็นมาตรฐานจะมีขนาดเท่ากับความกว้างของสนามเช่นกัน SBOBET โดยที่มีความกว้างของตาข่าย 6.10 เมตร ขอบตาข่ายจะต้องมีวัสดุที่ทำเป็นแถบขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ตรงด้านข้างขอบตาข่ายทั้งสองด้านจากด้านบนถึงด้านล่าง ตรงกับแนวเส้นข้างซึ่งเรียกว่า แถบแสดงเขตสนาม

ตาข่ายให้มีขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ทั้งด้านบนและด้านล่างหรือเชือกธรรมดามีเชือกไนลอนอย่างดี ร้อยผ่านแถบและขึงตาข่ายให้ตึงเสมอระดับหัวเสา ความสูงของตาข่ายโดยวัดจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนามมีความสูงถึง 1.52 เมตร สำหรับตระกร้อหญิง ความแตกต่างก็มีต่างกับชายออกไป โดยที่จะมีจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนามมีความสูง 1.42 เมตร และวัดทางเสาธงทั้งสองด้านของตาข่ายตะกร้อของชาย 1.55 เมตร และผู้หญิง 1.45 เมตร สำหรับความแตกต่างของประเภทความสูงของตาข่ายนี้ ได้แบ่งแยกเป็นหลักสากลของตาข่ายตะกร้ออย่างมาตรฐาน และไม่สามารถให้ผิดรูปแบบนี้ไปได้ หากความสั้นยาวของตาข่ายตะกร้อ ก็ได้มีการคำนวณให้สัมพันธ์กับความสั้นยาวของสนามแข่งขันอีกด้วย จึงจะทำให้ได้สนามที่มาตรฐานและเป็นกลางสำหรับผู้เล่นทุกชนชาติ