หน้าที่ของตำแหน่งต่างๆ ในกีฬาวอลเลย์บอล

 

การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจะมีผู้เล่นในทีมทั้งหมด 12 คน ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง โดยไม่รวมผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน, เทรนเนอร์ 1 คน, และแพทย์อีก 1 คน และสำหรับในระหว่างการแข่งขันจะผู้เล่นทำการแข่งขันอยู่ในสนามฝ่ายละ 6 คน หรือก็คือ 6 ตำแหน่งนั่นเอง โดยจะมีหมายเลขต่างๆ ดังนี้

หมายเลขตำแหน่ง
หมายเลขตำแหน่งจะมีตั้งแต่หมายเลข 1จนถึงหมายเลข 6 และจะแบ่งเป็นแต่ละจุดในพื้นที่สนามดังนี้

– ตำแหน่งหมายเลข 2, 3 และ 4 จะอยู่ที่บริเวณแดนหน้าติดตาข่าย
– ตำแหน่งหมายเลข 1, 6 และ 5 จะอยู่ที่บริเวณแดนหลัง

หน้าที่และตำแหน่ง
ก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละเซตผู้ฝึกสอนจะต้องทำการระบุหมายเลขและรายชื่อตำแหน่งของนักกีฬาแต่ละคนลงในใบส่งตำแหน่งให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินหรือผู้บันทึกการแข่งขัน และเมื่อเริ่มการแข่งขันก็จะไม่อนุญาตให้แก้ไขใบส่งตำแหน่ง แต่สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตามปกติ โดยแต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่ดังนี้

1. แดนหลัง 3 หมายเลข ได้แก่ 1, 6 และ 5 มีหน้าที่
– หมายเลข 1 อยู่หลังฝั่งขวามือ ทำหน้าที่ในการเสิร์ฟลูกไปยังฝ่ายตรงข้าม
– หมายเลข 6 บริเวณกลางสนาม ทำหน้าที่ในการรับลูกและส่งลูกไปยังผู้เล่นด้านหน้า หรือฝ่ายตรงข้าม
– หมายเลข 5 อยู่หลังฝั่งซ้ายมือ ทำหน้าที่ในการรับลูกและส่งลูกบอลไปยังผู้เล่นด้านหน้าหรือฝ่ายตรงข้าม

2. แดนหน้า 3 หมายเลข ได้แก่ 2, 3 และ 4 มีหน้าที่
– หมายเลข 2 จะอยู่ฝั่งขวามือ ทำหน้าที่ในการบล็อกลูกและเล่นบอลที่บริเวณหน้าตาข่าย
– หมายเลข 3 จะช่วงกลางสนาม ทำหน้าที่ในการบล็อกลูกและเล่นลูกบอลที่บริเวณหน้าตาข่าย
– หมายเลข 4 จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ทำหน้าที่ในการบล็อกลูกและเล่นลูกบอลที่บริเวณหน้าตาข่าย

ถ้ามีการเสียคะแนนเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนเสิร์ฟไปยังฝ่ายตรงข้าม SBOBET ทางฝ่ายที่ถูกเปลี่ยนเสิร์ฟจะต้องทำการสลับตำแหน่งไปอีก 1 ตำแหน่ง และการสลับตำแหน่งจะเป็นการวนไปตามเข้มนาฬิกาจนกว่าจะจบเกมหรือการแข่งขันในเซตนั้นๆ