กีฬาขี่ม้าเริ่มต้นในประเทศไทยครั้งแรก ?

ในปี ค.ศ. 1532 มีการเรียนการสอนการขี่ม้าครั้งแรกในประเทศเนปาล ค.ศ. 1900 กีฬาขี่ม้า ได้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ค.ศ. 1982 กีฬาขี่ม้า ได้รับการบรรจุเข้าในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งแต่โบราณกาล ม้าเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์มาก มนุษย์นำม้ามาใช้งานในหลายรูปแบบ เช่นนำมาใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปไหนมาไหน ใช้เทียมรถลาก ใช้ทำศึกสงคราม ใช้ในการแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนาน จนกลายเป็นกีฬาขี่ม้าในปัจจุบัน

อีก 4 ปี ต่อมา คือในปีพ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย” (Thailand Equestrian Federation) ปี พ.ศ. 2537 สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 12 ที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้ ปีพ.ศ. 2538 สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

ในประเทศไทย กีฬาขี่ม้าได้เริ่มแพร่หลายในปี พ.ศ. 2519 มีการก่อตั้งสมาคมขี่ม้าขึ้น SBOBET โดยพลเอกกฤช ปุณณกันต์และคณะ ที่กองพลทหารม้า สนามเป้า เขตพญาไท กรุงเทพ ชื่อสมาคมนักขี่ม้าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (Thailand Amature Equestrian Association) ปี พ.ศ. 2520 สมาคมนักขี่ม้าสมัครเล่น ได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 ปี 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีม พร้อมด้วย เฉลิมฉาน  ยศวิริยะพาณิชย์ , ภคินี  พันธาวา , รวิสรา  เวชากร