มาทำความรู้จักกีฬาทุ่มน้ำหนักกันเถอะ !!!

การทุ่มน้ำหนักเป็นกีฬาที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยนัก อาจเพราะกีฬานี้ไม่ได้รับความนิยมมากนักในประเทศไทย โดยเราจะจัดการทุ่มหนักเป็นกรีฑาประเภทลานอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการทุ่มน้ำหนักนั้นผู้เล่นหรือนักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องถือลูกน้ำหนักไว้ในมือ ในขณะที่ยืนอยู่ภายในพื้นที่วงกลมที่ตามกติกากำหนด และจะต้องทำการทุ่มน้ำหนักออกไปข้างหน้าตรง และผู้ที่เล่นที่สามารถทุ่มน้ำหนักได้ระยะทางไกลที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะในการแข่งขันนั้นนั่นเอง

โดยการถือลูกน้ำหนักเพื่อเตรียมการทุ่มนั้นมีหลากหลายวิธี แล้วแต่ลักษณะของมือและความถนัดในการถือลูกน้ำหนักของแต่ละคน วิธีถือลูกน้ำหนักโดยทั่วไป มี 3 วิธี

แบบที่ 1 คือผู้เล่นจะใช้ 2 นิ้วในการประคองลูกน้ำหนัก และใช้อีก 3 นิ้วในการส่งลูกออกไป โดยให้ลูกน้ำหนักอยู่ที่โคนนิ้วและโคนนิ้วกลางจะต้องรับน้ำหนักมากที่สุด SBOBET ส่วนนิ้วชี้ นิ้วนางและนิ้วกลางจะอยู่ข้างหลังลูกน้ำหนัก ส่วนนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ข้างหน้า

แบบที่ 2 คือผู้เล่นจะใช้นิ้วหัวแม่มือประคองลูกน้ำหนักทางด้านข้าง ส่วนนิ้วก้อยอยู่ค่อนไปทางหน้าเล็กน้อย และลูกน้ำหนักอยู่ที่โคนนิ้วทั้งหมด

แบบที่ 3 คือผู้เล่นจะถือโดยให้ลูกน้ำหนักอยู่ที่ฝ่ามือ และนิ้วทั้งหมดนอกจากนิ้วหัวแม่มือ จะอยู่ข้างหลังเพื่อออกแรงส่ง ส่วนนิ้วหัวแม่มือจะทำหน้าที่การประคองลูก