มาทำความรู้จักท่ายกน้ำหนักกันดีกว่า

ประเทศไทย มีการเล่นกีฬายกน้ำหนักกว่า 50 ปีแล้ว นักกีฬายกน้ำหนักของไทย สามารถทำชื่อเสียงระดับโลกหลายคน ได้รับเหรียญรางวัลหลายครั้ง ทำให้กีฬายกน้ำหนักเป็นที่รู้จัก และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางขึ้นมาก โดยปัจจุบันมีการส่งเสริมทั้งในระดับรัฐ สถานศึกษา จนถึงครอบครัว

ยกน้ำหนักเป็นกีฬาที่มีท่าการยกหลัก 2 ท่า คือ ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค และ ท่าสแนทช์

1. ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (Clean & Jerk) มี 2 การปฏิบัติย่อย คือการคลีน และการเจอร์ค รวมอยู่เป็นท่าหลักเดียวกัน

การคลีน – นักกีฬาใช้มือทั้งสองข้างจับคาน(บาร์) แล้วยกให้บาร์เบลขึ้นไปพักที่แนวไหล่ ด้วยการยกจังหวะเดียว แล้วอยู่ในท่านิ่ง เพื่อทำการเจอร์คต่อไป

การเจอร์ค – จากบาร์เบลที่พักอยู่ในแนวหัวไหล่ นักกีฬาต้องเหยียดแขนด้วยจังหวะเดียว ยกบาร์เบลให้ขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะ อาจมีการย่อเข่า เพื่อรักษาสมดุลและเป็นแรงส่งการดันบาร์เบล จากนั้นจึงเก็บเท้าให้อยู่ในระนาบเดียวกับลำตัวและบาร์เบล จึงถือเป็นการยกที่สมบูรณ์

2. ท่าสแนทช์ (Snatch)

ท่านี้นักกีฬาต้องใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับคาน(บาร์) แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะเดียว SBOBET อาจย่อเข่าหรือแยกเท้าออก เพื่อรักษาสมดุลของการทรงตัวในโอกาสแรกได้ จากนั้นต้องอยู่ในท่านิ่ง โดยแขนทั้งสองต้องเหยียดตรงยกบาร์เบลไว้เหนือศีรษะ โดยเท้าทั้งสองข้าง ลำตัว และบาร์เบล ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน จึงถือเป็นการยกที่สมบูรณ์

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ถูกจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลกเป็นครั้งแรก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ. 1891 เห็นได้ว่าเป็นกีฬาที่นิยมเล่น และมีการแข่งขันกันมานานกว่าร้อยปี