ทักษะบางอย่างที่น่ารู้เกี่ยวกับ วอลเลย์บอล

อยากจะนำความรู้เกี่ยวกับทักษะบางประการเกี่ยวกับการเล่น วอลเลย์บอลมาฝากกัน เด็กๆ หรือหลายๆคนที่กำลังสนใจกีฬาที่เป็นขวัญใจของเราๆทั้งหลาย จะไดเป็นแนวทางเบื้องต้นแล้วจึงลองฝึกดูเผื่อว่าอาจจะเจอพรสวรรค์ในตัวเองกันข้นมาบ้าง

ตามหลักการเล่นพื้นฐานของนักกีฬาวอลเลย์บอลนั้น การตั้งรับนั้นสำคัญยิ่งนัก นั่น คือ เป็นจุดสำคัญที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะรับการตบของฝ่ายตรงข้ามอย่างไร ซึ่งประเด็นเราเห็นๆกันอยู่นั้นก็มีอยู่อย่างเช่น การรับตบ ทำอย่างไร หรือการเตรียมระบบการตั้งรับ ลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไร

การรับตบ

การ ตั้งรับลูกตบเป็นส่วนหนึ่งในระบบการป้องกันการรุกของคู่ต่อสู้ ซึ่งมีความสำคัญในสถานการณ์การแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภททีมหญิง หลายครั้งในการแข่งขันจะพบว่าแต่ละทีมมักจะปล่อยให้ลูกบอลตกพื้นโดยที่ไม่มี ผู้เล่นคนใดรับบอล การฝึกซ้อมระบบการรับจะทำให้นักกีฬารู้ตำแหน่งและหน้าที่ว่าต้องรับผิดชอบ SBOBET พื้นที่ใดและควรจะเล่นลูกลักษณะไหน ในการเล่นเกมรับผู้เล่นทุกคนควรจะคาดคะเนทิศทาง จังหวะการตบบอลของคู่ต่อสู้และเตรียมตัวให้พร้อม รักษาตำแหน่งให้ถูกต้องก่อนที่คู่ต่อสู้จะตบบอล การคาดคะเนทิศทางและปฏิกิริยาการรับบอลที่รวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นในการเล่นกีฬา วอลเลย์บอลสมัยใหม่

ระบบการตั้งรับ

ระบบ การตั้งรับมีหลายแบบโดยพิจารณาจากความสามารถของผู้เล่น ระบบการสกัดกั้นของทีมจำนวนผู้สกัดกั้นการรุกของคู่ต่อสู้โดยทั่วไปจะมีดัง นี้

1. การตั้งรับโดยมีผู้สกัดกั้น 1 คน
2. การตั้งรับโดยมีผู้สกัดกั้น 2 คน
3. การตั้งรับโดยมีผู้สกัดกั้น 3 คน

ขั้นตอนนี้เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งในการแข่งขัน ที่ต้องมีการฝึกฝนและเกมการเล่นจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และขั้นตอนอื่นๆสถานการณ์ต่างๆอีกมากมาย