การเล่นแบดมินตันให้เก่งเริ่มที่พื้นฐาน

การได้ชมและศึกษาจากนักกีฬาเก่งๆจะทำให้เราสามารถซึมซับเทคนิคที่ดีในกีฬานั้นๆได้มากขึ้น แต่ก็ต้องดูให้ละเอียดไม่ใช่ดูสนุกๆเท่านั้น เช่นดูการจัดระเบียบร่างกาย เทคนิค วิธีคิด เป็นต้น และที่สำคัญคือการมีพื้นฐานที่ดี เพราะการมีพื้นฐานที่ดี แน่น จะทำให้เราต่อยอดความสามารถไปได้อีกมากมาย การเล่นแบตมินตันเองก็เช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องมีปัจจัยอย่างอื่น เช่น มีครูฝึกที่ดีคอยสอนและแนะนำ อยู่ในสังคมคนเก่งๆหรือมีตัวอย่างเป็นคนเก่งให้เห็นบ่อยๆ ผู้เล่นต้องมีความขยันตั้งใจและอดทนต่อความเหนื่อยยาก SBOBET มีปัจจัยที่เพียงพอและพร้อมต่อการเล่นไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าคอร์ด หรือแม้แต่เวลา นอกจากนี้ต้องมีเวลาพอที่จะเรียนอยู่ในสนามกีฬาเป็นเวลานานๆได้

ทักษะที่สำคัญอีกอย่างคือการโยน การโยนเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายบุกและฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับ การโยนอย่างเดียวอาจทำให้ต้องตั้งรับจนเหนื่อย เพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนสไตล์การตอบโต้บ้าง โดยเป็นฝ่ายบุกและฝ่ายรับสลับกันไป เพื่อจะได้ออมแรงไม่เหนื่อยจนเกินไป นอกจากนี้การคอนโทรลลูกที่ดีและสมองที่จะคิดแผนตอบโต้ที่ฉับไวก็มีความจำเป็นเช่นกัน