วิธีการปฐมพยาบาลในขณะฝึกซ้อม กีฬา ว่ายน้ำ

วิธีการปฐมพยาบาลในขณะฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำ

เมื่อบุคคลที่กำลังทำการฝึกหัดว่ายน้ำเบื้องต้นเกิดการตกน้ำขึ้น ผู้ที่ประสบเหตุการณ์อาจจะหมดสติ เนื่องเพราะเกิดจากการที่ตกใจจนกินน้ำไปจำนวนมากเราต้องทำการปฐมพยาบาลให้ผู้ที่ตกน้ำเสียก่อนและทำการส่งให้แพทย์ทำการรักษา จึงมีวิธีการปฐมพยาบาลดังนี้

วิธีการผายปอด

1. เมื่อผู้ที่ประสบเหตุการณ์ได้อยู่บนบกแล้วให้จับนอนอยู่ในท่าหงายหน้าขึ้นพร้อมกับการดันคางและขากรรไกรขึ้นและกดบริเวณศีรษะให้ต่ำลงในการทำในลักษณะนี้เป็นการเปิดลิ้นไม่ให้เปิดหลอดลมเพื่อเป็นการทำให้มีการหายใจที่สะดวกขึ้น

2. แต่ถ้าปฏิบัติตามข้อ 2 แล้วผู้ประสบเหตุการณ์ยังไม่มีการหายใจต้องทำการปฏิบัติต้องสังเกตดูสิ่งของที่อยู่ในปากของผู้ที่ตกน้ำเมื่อพบก็ให้ทำการเอาออก เช่น หมากผรั่ง ฟันปลอมเพราะสิ่งของเหล่านี้อาจตกลงไปในหลอดลมของเขาได้

3.ให้ทำการผายปอดแบบปากต่อปาก เป็นที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดของการผายปอด จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ประสบเหตุการณ์ไม่มีการหายใจ ถ้าทำการเป่าลงไปในปากไม่ได้ก็สามารถใช้การเป่าลมผ่านจมูกได้อีก

4. ข้อสังเกตในการผายปอดแบบปากต่อปากก็คือ จากการเป่าปากทั้ง 4 ครั้งแรกลงไปทันทีที่ทำได้อย่างไม่เสียเวลาความหาวัตถุแปลกปลอมที่ซุกซ่อนตกค้างอยู่ในปากและมีวิธีการดังนี้
– ถอดสิ่งที่กีดขวางที่เห็นได้ชัดเจนบนบริเวณใบหน้าหรือการที่วัตถุได้รัดบริเวณลำคอออกเสีย
– ให้ทำการอ้าปากได้มากที่สุดสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆใช้นิ้วมือบีบที่จมูกคนที่ตกน้ำและทำการประกบริมฝีปากของท่านแล้วทำการผายปอดคือการเป่าลมหายใจเข้าไป

วิธีการช่วยคนตกน้ำของกีฬาว่ายน้ำ

บุคคลที่จะสามารถลงไปคนที่ตกน้ำได้ต้องมีการว่ายน้ำได้ดี และอีกสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่คือความรู้ด้านการช่วยเหลือในการพยุงตัวในน้ำเพื่อการแบกรับน้ำหนักไว้กับตนเองมากที่สุด ลักษณะส่วนมากผู้ที่รู้จักการว่ายน้ำเป็นอย่างดีก็สามารถช่วยผู้อื่นให้พ้นจากอันตรายได้แล้ว ในหลักการที่ช่วยคนอื่นคือ การลงเข้าไปช่วยในน้ำและการยืนอยู่บริเวณบนบกเพื่อให้การช่วยเหลือ ลักษณะในการที่อยู่บนบกผู้ที่ให้การช่วยเหลือจาไม่ลงไปสัมผัสน้ำ แต่เมื่อผู้ที่ว่ายน้ำได้ดีแล้วก็ควรไม่ประมาทที่จะลงเข้าไปช่วยในทันทีควรทำการประเมินสถานการณ์ว่าอยู่ห่างจากตนเองหรือไม่ เมื่อรู้ถึงวิธีการช่วยเหลื่อบุคคลอื่นแล้วก็ควรศึกษาเรื่องของการปฐมพยาบาลด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ มีขั้นตอนการช่วยเหลือคนขณะตกน้ำดังนี้

วิธีช่วยเหลือผู้ที่ตกน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

1. ลักษณะการช่วยเหลือที่ตัวท่านอยู่บนบก มีวิธีการช่วยเหลือด้วยกัน 4 วิธีการ
– มองหาวัตถุที่หาได้ในขณะนั้นวัตถุนั้นจะต้องลอยเหนือจากระดับของผิวน้ำเพื่อให้คนที่ตกน้ำได้จับ
– เมื่อเหตุการณ์นั้นผู้ที่ตกน้ำอยู่ใกล้จากขอบสระให้ทำการดึงแขนขึ้นมา
– ช่วยแนะนำท่าว่ายที่ช่วยเหลือตนเองได้ง่ายที่สุด
– เมื่อมีเชือกให้ทำการโยนเชือกลงไปและจับปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไว้พร้อมกับการที่ออกแรงดึง

2. ลักษณะการช่วยเหลือที่ตัวท่านอยู่ในน้ำ มีวิธีการช่วยเหลือด้วยกัน 2 วิธีการ
– การว่ายเข้าหาไปเพื่อช่วยเหลือ วิธีนี้ถ้าผู้ช่วยเหลือไม่ว่ายน้ำแข็งจริงจะช่วยเหลือไม่ได้
– การว่ายเข้าไปหาพร้อมกับอุปกรณ์ เช่น วัตถุที่ลอยน้ำ เชือก เป็นต้น