กรีฑาประเภทลาน กีฬา “พุ่งแหลน”

การพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง sbobeth.com ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์อย่างแหลนเป็นอุปกรณ์เดียวที่ผู้เล่นใช้ในการพุ่งแหลน ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำการพุ่งแหลนออกไปจากจุดที่กำหนดไว้ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด ซึ่งแหลนที่ใช้ในการพุ่งแหลนนั้นจะมีลักษณะเป็นไม้ยาวเรียวซึ่งอาจจะทำจากโลหะหรือไม้ก็ได้ SBOBET บริเวณปลายของแหลนข้างหนึ่งจะเป็นโลหะ แหลนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ นั่นคือ ส่วนหัวซึ่งจะทำมาจากโลหะ ส่วนของด้ามแหลนอาจจะทำจากไม้หรือโลหะก็ได้ และส่วนที่ 3 คือบริเวณด้ามจับซึ่งจะพันด้วยเชือก

แหลนที่ใช้ในการแข่งขันการพุ่งแหลนของฝ่ายชายนั้นจะมีน้ำหนักที่รวมน้ำหนักเชือกแล้วจะเท่ากับ 800 กรัม แหลนมีความยาว 2.6 -2.7 เมตร ส่วนของหัวที่ทำจากโลหะจะมีความยาว 15 เซนติเมตร ส่วนความกว้างของเชือกที่ใช้ในการพันด้ามแหลนจะมีความกว้างของแถบเชือก 15 – 16 เซนติเมตร SBOBET ส่วนแหลนที่ใช้ในการแข่งขันของฝ่ายหญิงนั้นจะมีน้ำหนักที่รวมน้ำหนักเชือกน้อยกว่าแหลนของฝ่ายชายซึ่งจะเท่ากับ 600 กรัม แหลนมีความยาว 2.2 -2.7 เมตร ส่วนของหัวที่ทำจากโลหะจะมีความยาว 15 เซนติเมตร ส่วนความกว้างของเชือกที่ใช้ในการพันด้ามแหลนจะมีความกว้างของแถบเชือก 14 – 15 เซนติเมตร

การพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง SBOBET ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์อย่างแหลนเป็นอุปกรณ์เดียวที่ผู้เล่นใช้ในการพุ่งแหลน ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำการพุ่งแหลนออกไปจากจุดที่กำหนดไว้ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะเลือกวิธีการพุ่งแหลนตามถนัดโดยจะใช้เทคนิคกีฬาการพุ่งแหลนแบบยืนอยู่กับที่หรือแบบวิ่งพุ่งแหลน

อย่างไรก็การพุ่งแหลนจะมีการกำหนดระยะทางที่ผู้เข้าแข่งขันสามรถวิ่งเพื่อทำระยะในการพุ่งแหลนได้ sbobeth.com โดยข้อกำหนดของทางวิ่งและสนามแข่งขันของการพุ่งแหลนนั้นจะมีการกำหนดไว้ว่า ความยาวของทางวิ่งที่ใช้ในการพุ่งแหลนจะต้องไม่น้อยกว่า 30 เมตรและยาวไม่เกิน 36.50 เมตร โดยทำสัญลักษณ์ด้วยเส้นสีขาวและเป็นเส้น 2 เส้นขนานไปในทิศทางของการวิ่ง เส้นที่ใช้กำหนดขอบเขตของการวิ่งนั้นจะต้องขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร และเส้นทั้ง 2 เส้นจะอยู่ห่างกัน 4 เมตร

การพุ่งแหลนนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องพุ่งแหลนจากทางด้านหลังของส่วนโค้งของวงกลม SBOBET ซึ่งวงกลมมีรัศมี 8 เมตรออกไป และส่วนโค้งนี้อาจทำด้วยไม้ โลหะ หรือทาด้วยสีขาว และหากใช้สีขาวในการทำส่วนโค้ง เส้นนี้จะเป็นเส้นตรงที่ต่อมาจากปลายเส้นโค้งกว้าง 7 เซนติเมตร และยาว 1.50 เมตร