มารยาทของนักกีฬาที่ดี เหมาะกับการเล่นอย่างมืออาชีพ

การเล่นกีฬาทุกประเภทจะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น SBOBET และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหรือก็คือเป็นผู้ที่รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย ซึ่งมารยาทของนักกีฬาที่ดีนั้นควรมีลักษณะต่างๆ โดยทั่วไปที่พอจะสรุปได้ดังนี้

1. นักกีฬาควรแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพและเหมาะสมสำหรับกีฬาประเภทนั้นๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในวันแข่งขัน และที่สำคัญชุดที่สวมต้องถูกต้องตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้

2. ในระหว่างการแข่งขันนักกีฬาหรือผู้เล่นต้องไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยคำที่ไม่สุภาพดูถูกเหยียดหยามคู่ต่อสู้ คณะกรรมการหรือแม้แต่ผู้อื่นที่อยู่ในสนามอย่างเด็ดขาด

3. ถ้ากีฬาที่เล่นเป็นกีฬาประเภททีมนักกีฬาไม่ควรแสดงกิริยาไม่พอใจผู้ร่วมทีมถ้าผู้ร่วมทีมทำผิดพลาดและทำให้เสียคะแนนในระหว่างการแข่งขัน

4. ในขณะที่ทำการแข่งขันควรปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด

5. เชื่อฟังและเคารพคำตัดสินของคณะกรรมการ

6. ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นเจตนายั่วยุฝ่ายตรงข้าม หรือถ่วงเวลาเกมการแข่งขัน

7. ทั้งก่อนและหลังจบการแข่งขันควรจับมือและกล่าวขอบคุณผู้เล่นทีมฝ่ายตรงข้ามเสมอ anivisi.com ไม่ว่าฝ่ายตนจะเป็นผู้แพ้หรือชนะ

ทั้งหมดที่กล่าวมานอกจากจะเป็นมารยาทของนักกีฬาที่ควรมีแล้ว ยังเรียกได้ว่าเป็นการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอีกด้วย เพราะผู้เล่นกีฬาควรมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ และเป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบมีสติในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ พูดได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬา