มารยาทที่ผู้เล่นวอลเลย์บอลต้องมี

สำหรับผู้เล่นวอลเลย์บอลนั้น มารยาทในการเล่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภททีม มีผู้เล่นหลายคน หากผู้เล่นขาดมารยาทในการเล่น ก็อาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจกันในระหว่างผู้เล่นได้ SBOBET บทความนี้เราจะนำคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทที่ดีสำหรับผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลกันค่ะ

1. ให้เกียรติผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

นักกีฬาที่ดีจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เพราะจุดประสงค์ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้น ก็เพื่อความสนุกสนาน เพื่อความสามัคคี และเพื่อฝึกให้ผู้เล่นมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน รวมถึงการรู้แพ้รู้ชนะด้วย การให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่นได้ดีอีกด้วย

2. แต่งกายให้เหมาะสม

การเล่นวอลเลย์บอล จะต้องแต่งกายให้เหมาะสม ควรแต่งชุดเครื่องแบบสำหรับเล่นกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะ เพราะชุดสำหรับเล่นวอลเลย์บอลนั้นจะถูกออกแบบมาให้สามารถเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างราบรื่น เหมาะสม และไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ

3. รู้จักควบคุมอารมณ์

เนื่องจากกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นมาก จึงอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ เพราะฉะนั้น ผู้เล่นจะต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดี หากมีการกระทบกระทั่งกันก็ให้อดกลั้นไว้ ไม่ควรมีปากเสียง หรือแสดงอาการก้าวร้าวต่อกัน เพราะจะทำให้ดูไม่ดีต่อหน้าผู้ชมได้ อีกทั้งยังอาจจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงอีกด้วย

4. รู้แพ้ รู้ชนะ

เมื่อแพ้หรือชนะ จะต้องยอมรับด้วยความเป็นนักกีฬา โดยไม่แสดงอาการดีใจหรือเสียใจจนเกินไป และที่สำคัญ จะต้องไม่เยาะเย้ยฝ่ายตรงข้าม เมื่อตนเองเป็นฝ่ายชนะ และต้องไม่กล่าวโทษตำหนิเพื่อนในทีม เมื่อตนเองเป็นฝ่ายแพ้