รู้จักหรือยังกีฬา VO2 Max

sbobet-2016-10-26

คืออะไร VO2 Max และทำไมในโลกที่คุณต้องการที่จะรู้ว่ามันได้หรือไม่ หากคุณเล่นกีฬาสโบเบทอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณเล่นกีฬาอย่าง

กว้างขวางถ้าคุณเป็นนักกีฬาหรือถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าคุณกำลังเล่นกีฬาอยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมคุณแน่นอนอาจต้องการ

ที่จะรู้สูงสุด VO2 ของคุณ

 

เมื่อคุณเล่นกีฬาออกซิเจนเพิ่มขึ้นของการบริโภคของคุณ สำหรับแต่ละบุคคลมีข้อ จำกัด ว่าออกซิเจนมากที่เขาหรือเธอสามารถ

ใช้ในช่วงเวลาโปรโมชั่น sbobet ที่กำหนด VO2 สูงสุดของคุณ (ที่ V ย่อมาจากปริมาณและ O2 ย่อมาจากออกซิเจน) เป็นความสามารถของคุณ

สูงสุดในการใช้ออกซิเจนในระหว่างการออกแรงวัดในมิลลิลิตรของออกซิเจนต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อนาที

 

โดยปกติมีข้อ จำกัด ในการ VO2 Max ถูกกำหนดโดยความสามารถของหัวใจสูบฉีดโลหิตได้ แต่ปัจจัยอื่น ๆ ยังสามารถมี

อิทธิพลต่อของแต่ละบุคคล VO2 Max แม็กซ์นี้สามารถลดในกรณีของการเกิดโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะหัวใจล้ม

เหลว นอกจากนี้ยังสามารถถูก จำกัด โดยความหลากหลายของโรคปอดเช่นโรคหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคปอด, เพื่อชื่อ

ไม่กี่ มันสามารถถูก จำกัด มากขึ้นโดยปัจจัยทางพันธุกรรมที่กำหนดวิธีการออกซิเจนมากสามารถนำขึ้นมาจากการเล่นกีฬา

กล้ามเนื้อ

 

เกือบบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดี VO2 Max สามารถ “ผ่านการฝึกอบรม.” มันจะเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ดีที่สุดของคุณ

แต่ละคนที่มีโปรแกรมการเล่นกีฬาที่เหมาะสม พอดีมากขึ้นคุณจะสูงขึ้นเป็นสูงสุด VO2 ของคุณ มันอาจจะใช้เวลาโปรสโบเบ็ตหลายเดือน

บางครั้งถึง 18 เดือนปกติเล่นกีฬาอย่างช้า ๆ ไปถึงสูงสุด VO2 ที่ดีที่สุดของคุณสูงสุด VO2 ของคุณมักจะมีการทดสอบบนลู่วิ่ง

โดยใช้ “รถเผาผลาญ.” มันเป็นผลการทดสอบการเล่นกีฬาอย่างช้าคล้ายกับการทดสอบความเครียดการเต้นของหัวใจ แต่ด้วย

นอกเหนือจากปากขนาดเล็กที่ผ่านองค์ประกอบของอากาศมีการวิเคราะห์และ