เทคนิคการลอยตัวในน้ำ

 

 

การฝึกลอยตัว โดยทั่วไปผู้ฝึกหัดว่ายน้ำใหม่ ๆ มักจะมีความเข้าใจว่า การใช้มือหรือเท้ากระทุ่มน้ำคือการช่วยให้สามารถลอยตัวอย่างในน้ำได้ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว คนเราสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ฉะนั้นการฝึกลอยตัวนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ เพื่อให้สามารถนำกำลังที่มีไปใช้ให้ถูกจุดที่ต้องการโดยไม่สูญเสียไปกับการลอยตัว SBOBET หรือในกรณีที่หากประสบอุบัติเหตุ , เป็นตะคริว การลอยตัวอยู่ในน้ำก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ช่วยให้รอดพ้นจากการจมน้ำได้

การฝึกลอยตัวมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ การลอยตัวแบบตัวหงาย, การลอยตัวแบบคว่ำหน้า และการลอยตัวแบบแมงกะพรุน

1. การลอยตัวแบบตัวหงาย วิธีการฝึก ให้นั่งลงที่พื้นสระน้ำ ให้น้ำอยู่ในระดับคาง จากนั้นแหงนหน้าให้ปากและจมูกอยู่ด้นน้ำ มือทั้งสองข้างยันไปด้านหลังกับพื้นสระน้ำ จากนั้นค่อยๆ ยกเท้าและสะโพกให้ลอยขึ้น จนกระทั่งขนานกับพื้นสระ แล้วจึงปล่อยมือจากพื้นสระ กางแขนออก ในระดับไหล่ ปล่อยให้ตัวลอยอยู่ในน้ำ หากปลายเท้าเริ่มตกลงไปจนกระทบกับพื้นสระ ก็ให้ทดลองทำใหม่เรื่อย ๆ เมื่อเริ่มชำนาญแล้วให้ทดลองทำในที่ระดับน้ำลึกขึ้น อาจมีการใช้มือช่วยพุ้ยน้ำบ้าง เพื่อพยุงตัว

2. การลอยตัวแบบคว่ำหน้า วิธีการฝึก ควรเริ่มจากบริเวณน้ำตื้นก่อน โดยเอาแขนทั้งสองข้างยันพื้นสระว่ายน้ำไว้ หายใจเข้าให้เต็มที่เพราะจะต้องกลั้นหายใจไว้ให้นานที่สุดเพื่อช่วยในการลอยตัว จากนั้นก้มหน้าให้จมน้ำไว้ ค่อยๆ ผ่อนมือเหยียดไปทางศีรษะ ปล่อยให้ร่างกายส่วนบนทั้งหมดลอยอย่างสบาย จากนั้นค่อยๆ ยกปลายน้ำให้ลอยขึ้น ปล่อยให้ร่างกายลอยอยู่ในน้ำนานที่สุด จนกระทั่งกลั้นหายใจไม่ไหว ให้เงยหน้า พร้อมเหยียดเท้าลงที่พื้นสระ พักสักครู่ แล้วค่อยทำซ้ำใหม่อีกครั้ง

3. การลอยตัวในแบบแมงกะพรุน วิธีการฝึก คล้ายกับการลอยตัวแบบคว่ำหน้า แต่จะไม่เหยียดร่างกายออกทุกส่วน เริ่มโดยสูดลมหายใจเข้าให้เต็มที่ จากนั้นก้มตัวลงพร้อมกับดึงเข่าเข้าหาลำตัว โน้มตัวไปข้างหน้าแตะมือไว้ที่หน้าขาแล้วค่อย ๆ เลื่อนมือไปจับที่ข้อเท้าทั้งสองข้างในท่าที่ผ่อนคลายไม่เกร็ง ปล่อยตัวให้ลอยขึ้น ตามปกติส่วนกลางของหลังจะลอยอยู่ในระดับผิวน้ำ หากกลั้นหายใจไม่ไหว ให้ปล่อยมือออกยืนในท่าปกติ เงยหน้าหายใจออก แล้วพักสักครู่ ค่อยเริ่มใหม่

การฝึกลอยตัวเป็นสิ่งสำคัญมากสำคัญการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้ชำนาญเพื่อสามารถพัฒนาการว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง