ทักษะการเล่นวอลเลย์บอลที่ดี SBOBET

SBOBET
SBOBET

ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ลักษณะของการเตรียมท่าในการอันเดอร์วอลเลย์บอลมีดังนี้

1.ผู้เล่นจะต้องหงายมือทั้งสองข้าง

2. เอามือหนึ่งไปวางซ้อนทับอีกมือหนึ่ง

3. รวบมือให้หัวแม่มือชิดติดกันและกำมือให้แน่น

4. ใช้มือข้างที่ถนัดกำหมัด

5. ใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัด

6. ให้หัวแม่มือทั้งสองชิดติดกันและกำมือ

7. กำมือทั้งสองข้าง

8. นำมือทั้งสองข้างนั้นมาชิดกัน

9. ให้หัวแม่มือทั้งสองข้างนั้นชนกันอย่างเสมอ
ท่าการอันเดอร์ลูกบอล

1 ยืนเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ด้านหน้าให้มีความห่างกันประมาณ 1ช่วง
ไหล่

2. ย่อเข่าลงโดยการให้หัวเข่านั้นเลยปลายเท้าไปเล็กน้อยก้มลำตัวลงให้ลำตัวอยู่ในแนวระดับหัวเข่า

3. ยกเท้าขึ้นเล็กน้อยให้นำหนักตัวอยู่ที่ปลายเท้าทั้งสองข้างตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้า ใต้ฝ่าเท้า

4. ผู้เล่นจับมือในท่สที่ถูกต้อง ซึ่งแขนของผู้เล่นนั้นจะต้องเหยียดตรงออกไป ตาให้จ้องมองที่ลูกบอล

ทักษะในการส่งลูกหรือที่เรียกว่าลูกเซ็ต SBOBET

1 ผู้เล่นเริ่มด้วยการยกมือทั้งสองข้างให้อยู่ในระดับหน้าผาก มือทั้งสองข้างนั้นจะอยู่ห่างจากใบหน้าประมาณ 1 กำมือ หรือประมาณ 10 เซนติเมตร

2. กางนิ้วออกและกางข้อศอกออกเล็กน้อย ให้ข้อศอกอยู่ระดับเสมอไหล่หรือไม่ก็อาจจะสูงกว่าเล็กน้อย กางนิ้วออกงอให้เป็นเป็นลักษณะคล้ายตะกร้า

3. จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปที่ลูกบอลที่กำลังจะตกให้ลูกบอลตกที่เหนือศีรษะบริเวณหน้าผาก

4. ย่อเข่าลงแล้วยกมือขึ้นให้จุดสัมผัสบอลกับนิ้วมือห่างจาดหน้าผาก 20 ซม.

ทักษะการตบลูกวอลเลย์บอล

1 พยายามวิ่งเคลื่อนที่เข้าหาจุด

2. จากนั้นก็เตรียมที่จะกระโดดห่างจากจุดที่ลูกบอลตกประมาณ 1 ฟุต

3. การกระโดดนั้นผู้เล่นจะต้องกระโดดเหวี่ยงแขนไปข้างหลัง น้ำหนักตัวไปข้างหลังด้วย งอเข่า

4. เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าถีบเท้าทั้งสองกระโดขึ้น

5. แขนขวานั้นเงื้อไปด้านหลังแขนงอเล็กน้อย แบมือและตามองที่ลูกตลอดเวลา

ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอลการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นมีจุดมุ่งหมายในการเล่นหลายอย่างดังต่อไปนี้

1.เพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล

2. เพื่อให้ผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้มีความรู้ความสามารถในการเล่นและเพื่อให้มีทักษะเบื้องต้นต่างๆในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลด้วย และสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีความรู้และความสามารถอย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้มีความสามรถในการเล่นที่เป็นทีมได้อย่างถูกต้องตามกฏกติกาและสามารถเล่นได้อย่างฉลาดเฉลียว

4. เพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจกติกาเกี่ยวกับการเล่นกีฬาวอลเลย์ได้เป็นอย่างดี

5. เป็นกีฬาที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และอารมณ์

6. การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นเป็นการเล่นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นนั้นมีนิสัยรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

7. เป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้นักกีฬาเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

8. การเล่นเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

9. เพื่อจุดมุ่งหมายที่ปลูกฝังให้ผู้เล่นรู้จักที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการนำเวลามาเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

10. เพื่อจุดประสงค์ให้เป็นผู้รู้รักสามัคคีและรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักที่จะอภัยด้วย

11. เพื่อให้นักกีฬาเล่นกีฬาเป็รทีมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้น

กีฬาวอลเลย์บอลจึงเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ กีฬาวอลเลย์บอลจึงเป็นกีฬาที่มีคนนิยมเล่นกันมากเพราะกีฬาวอลเลย์บอลนั้นช่วยฝึกให้ผู้เล่นได้มีจิตใจและร่างกายที่ดีและแข็งแรง