มารู้จัก การ ว่ายน้ำ แบบกรรเชียง (Backstrooke)

การว่ายแบบกรรเชียง (Backstrooke)

1. ก่อนที่จะมีสัญญาณในการปล่อยตัว นักกีฬาว่ายน้ำต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยการที่นักกีฬาทุกคนจะต้องลงไปภายในสระโดยในอยู่ในลักษณะแนวเดียวกันโดยการที่นักกีฬาจะต้องหันหน้าเข้าหาแท่นของการกระโดดพร้อมกับการจับที่บริเวณของแท่นกระโดดโดยจับยึดด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แต่มีข้อห้ามโดยไม่ให้นักกีฬาเหยียบในรางน้ำหรือบนแท่นของรางน้ำ และห้ามนิ้วเท้าจะต้องไม่เกี่ยวเกาะบนขอบของรางน้ำ

2. เมื่อนักกีฬาได้ยินสัญญาณในการปล่อยตัวและหลังจากการกลับตัว นักกีฬาว่ายน้ำจะต้องใช้แรงในการที่ถีบตัวออกไปและในลักษณะการว่ายจะต้องนอนหงายไปตลอดของระยะทางในการว่ายที่กำหนดไว้ในการแข่งขัน แต่มีข้อในการยกเว้นในการกลับตัวให้เป็นไปตามของกฎและกติกาที่กำหนดไว้ตามในลักษณะปกติกรนอนหงายรวมไปถึงการเคลื่อนไหวโดยการที่นักกีฬากลิ้งลำตัวขึ้นมา แต่ในลักษณะของการนอนหงายจะต้องไม่พลิกไปมากกว่า 90 องศาโดยประมาณจากแนวนอน ส่วนในต่ำแหน่งของศีรษะไม่ได้ระบุไว้

3. ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนักกีฬาว่ายน้ำจะต้องโผล่ขึ้นมาจากระดับของผิวน้ำตลอดระยะเวลาที่ทำการแข่งขัน จะอนุญาตให้นักกีฬาว่ายน้ำดำน้ำในระหว่างของการกลับตัวขณะที่กำลังจะเข้าเส้นชัย โดยไม่มีระยะทางไม่เกิน 15 เมตรโดยประมาณ หลังของการกลับตัวและการกลับตัวในแต่ล่ะครั้ง โดยจาการนับที่จุดที่ศีรษะโผล่ขึ้นเหนือของระดับผิวน้ำ

4. ในขณะที่นักกีฬาว่ายน้ำว่ายเข้าเส้นชัยของการแข่งขัน นักกีฬาว่ายน้ำจะต้องอยู่ในลักษณะในท่าของการนอนหงายจนกว่านักกีฬาจะไปสัมผัสหรือแตะที่บริเวณขอบของสระ

หลักในการว่ายแบบกรรเชียงของกีฬาว่ายน้ำ

– ร่างกาย ลำตัวราบไปกับพื้นน้ำตั้งแต่ศีรษะถึงบริเวณปลายของเท้าให้ผู้ฝึกทำการหงายตัว การเอียงตัวไปตามจังหวะของท่อนแขนนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการฝึกปฏิบัติในการว่ายท่าของกรรเชียงนี้ ผู้ฝึกฝนการว่ายน้ำต้องหมุนส่วนของร่างกายไปตามการเคลื่อนที่ของร่างกายไปตามลักษณะการเคลื่อนไหวของท่อนแขนแต่ต้องเรียบๆไม่ฝืนร่างกายตามไป

– แขน ที่วางลงไปนั้นให้วางไปในลักษณะในแนวเดียวกับไหล่ ข้อมือเป็นในลักษณะออกมาเป็นเส้นตรงเป็นแนวเดียวกันกับท่อนแขน นิ้วทั้ง 5 นิ้วต้องติดชิดกันการเคลื่อนไหวของท่อนแขนแบบกรรเชียงนี้ควรเคลื่อนไหวเป็นแนวราบมากกว่าเส้นตรง

– การดึงข้อมือ ให้ดึงมาจากข้างหน้าในลักษณะที่โค้งเป็นรูปตัว S กับลำตัวจากการที่งอแขนดึงและดันมือลงในจังหวะสุกท้ายของการใช้แรงมือดึง และแขนเหยียดออกในจังหวะของการดันจนแขนเหยียดเป็นเส้นตรงแนบข้างลำตัว เพื่อเป็นการใช้แรงส่งลำตัวขึ้นไปทางด้านหน้าและเพื่อเป็นการสะดวกที่จะยกท่อนแขนขึ้น เพื่อเป็นการนำกลับไปไว้ด้านหน้าในทิศทางที่จะไป การเคลื่อนไหวของแขนในลักษณะการว่ายในท่าของกรรเชียงนี้ เคลื่อนไหวในแนวราบมากกว่าเป็นเส้นตรง

– การกลับสู่ท่าเดิม ให้กดมือลงข้างลำตัวในจังหวะช่วงสุดท้ายของแขนที่ลากลงมาดึงน้ำมาในขณะที่ส่วนของสะโพกจะยกขึ้นและช่วยให้หัวไหล่และบริเวณสะโพกของด้านตรงข้ามกันข้ามลงมาทางด้านล่าง คือใต้บริเวณผิวน้ำ เพื่อเป็นการสะดวกที่จะดึงท่อนแขนกลับไป และในจังหวะสุดท้ายของการดึงแขนเพื่อเป็นการดึงสะโพกด้านนี้ขึ้นคงเดิม แขนต้องเหยียดตามสบายเมื่อการที่กลับไปสู่ที่ท่าเริ่มต้น พยายามอย่ากลับแขนไปทางด้านหน้ารอจนกว่าจะลากแขนผ่านทางบริเวณหัวไหล่และดันท่อนแขนไปทางด้านหน้าของผู้ฝึก