การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ขั้นพื้นฐาน

การว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเพราะเป็นกีฬาที่สามารถบริหารร่างกายได้ทุกส่วนในขณะเคลื่อนทีไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังเป็นกีฬาที่ช่วยในการบริหารปอดให้แข็งแรงได้ดีกว่ากีฬาชนิดอื่นอีกด้วย

ก่อนที่จะเริ่มทำการว่ายน้ำจะต้องทำการอบอุ่นร่ายก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นตะคริวในขณะว่ายน้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หลังจากที่ทำการวอร์มเสร็จแล้วจากนั้นให้ทำการปรับระบหายใจให้คุ้นเคยเสียก่อน

การฝึกทักษณะการหายใจเริ่มจากการเกาะที่ขอบสระแจากนั้นสูดหายใจทางปากแล้วมุดหัวลงไปในน้ำนับหนึ่งถึงสามแล้วปล่อยลมหายใจออกทางจมูกทำอย่างนี้ SBOBET จนรู้สึกคุ้นเคยกับการหายใไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำท่าไหนก็ตามถ้าหากมีการจัดการการหายใจที่ดีก็จะทำให้การว่ายไม่เหนื่อยมาก

การเตะขา เริ่มจากการเกาะขอบสระโดยให้ตั้งแต่บริเวณสะโพกอยู่ในน้ำยืดขาให้ตรงทั้งสองข้างแล้วเริ่มเตะขาโดยไม่ให้ขาอยู่ในน้ำลึกเกินไปหรือขาโผล่ขึ้นมาให้อยู่บริเวณผิวน้ำ SBOBET เมื่อเริ่มรู้สึกเตะขาคล่องขึ้นให้ลงไปในน้ำทั้งตัวแล้วใช้มือเกาะขอบสระและทำการเตะขาอีกครั้ง

การใช้โฟมหรือบอร์ดว่ายน้ำ ใช้สองมือจับบอร์ดไว้เหยียดแขนให้ตรงแล้วเริ่มเตะขาออกไปนอกขอบสระทำจนรู้สึกชินกับการตีขา

การจัดลำตัวการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ให้จัดลำตัวในลักษณะยืนตรงขาทั้งสองข้างชิดกันแขนทั้งสองจะอยู่หลังใบหูโดยให้ฝ่ามือทั้งสองข้างไขว้กันไว้ เป็นเป็นท่าที่พุ่งออกจากสระไปเรียกว่าท่าปลาเข็ม

การฝึกพุ่งตัวออกจากสระในท่าปลาเข็ม ให้ใช้แขนข้างหนึ่งจับขอบสระไว้โดยหันข้างลำตัวชิดขอบสระกางมืออีกข้างออกไปซึ่งจะมีลักษณะคล้ายตัวแอล เมื่อพร้อมออกตัวให้เหวี่ยงแขนข้างที่จับขอบสระออกไปให้อยู่ในในท่าปลาเข็มแล้วถีบตัวออกไปทำอย่างนี้ประมาณ 4-5 ครั้ง

การดึงดึงสโตกค์ ให้เริ่มฝึกเตรียมท่าอยู่บนบกก่อนโดยการยืนตัวตรงขาชิดกันแล้วให้โค้งตัวและก้มหน้าลงแขนเหยียดตรงไปข้างหน้าจากนั้น ใช้มือข้างขวาดึงเข้าหาลำตัวและดันออกไปข้างลำตัวพร้อมกับการเอียงหน้าขึ้นมาหายใจประมาณ 45 องศา ซึ่งการหายใจทำข้างใดข้างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทั้งสองข้างเพียงแต่การหายใจเพียงข้างเดียวเท่านั้น