คำแนะนำ 6 ข้อในการฝึกโยคะ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การฝึกโยคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยปรับระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสียต่อการเกิดโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกโยคะ มีดังนี้

1. ฝึกหายใจเข้าออกให้ถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ หากมีอาการสับสันในระหว่างการฝึก ให้ค่อย ๆ ฝึกอย่างช้า ๆ ไม่ต้องเร่งรีบ และควรฝึกหายใจเข้าออกทางจมูกเท่านั้น

2. ภายหลังจากการฝึกทุกครั้ง ควรพักในท่าศพอย่างน้อย 10 นาที  เพื่อจัดการกับความอ่อนล้าจากการฝึก รวมถึงความเครียดทางจิตใจในแต่ละวัน เพื่อให้จิตใจมีความสงบยิ่งขึ้น

3. ควรงดรับประทานอาหารก่อนการฝึกโยคะ อย่างน้อย 1-3 ชั่วโมง เพื่อให้ไม่เกิดอาการจุกเสียดในระหว่างการฝึก ซึ่งส่งผลเสียให้ระบบการทำงานร่างกายผิดปกติ

4. ระหว่างการฝึกไม่ควรนำเรื่องอื่นมาคิด ควรทำจิตใจให้มีฝึกสมาธิ จดจ่ออยู่กับท่าอาสนะที่ฝึก และกิจกรรมที่ทำอยู่ตรงหน้าเท่านั้น

5. เลือกสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการฝึก ไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปจนเกินไป ทำให้อึดอัด หายใจไม่สะดวก อีกครั้งการเคลื่อนไหวท่าบางท่าอาจทำให้ไม่เหมาะสมอีกด้วย เลือกเสื้อผ้าที่มีความสบายตัว ไม่หลวมหรือคับเกินไป เช่น เสื้อผ้ายืด กางเกงผ้ายืด เป็นต้น

6. ไม่ควรสวมเครื่องประดับในระหว่างการฝึก เพราะจะทำให้เกิดอันตรายในระหว่างการฝึกได้ SBOBET ส่วนของผมควรหาที่รัดผมที่เก็บผมให้เรียบร้อย ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการฝึก

การฝึกโยคะไม่ได้แตกต่างกับการออกกำลังกายเลย และช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง อีกทั้งช่วยปรับเรื่องการหายใจให้เป็นระบบ การฝึกโยคะเป็นการฝึกแบบผ่อนคลายผู้ฝึกสามารถฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ อย่างไม่เร่งรีบ สามารถจัดเวลาในการฝึกด้วยตนเอง ไม่มีกำหนดรูปแบบตายตัว