การเล่นเทควันโด

 

 

สำหรับประเทศไทยนั้น ในยุคแรกเริ่มการฝึกเทควันโดจะฝึกให้เฉพาะทหารเอเมริกัน ตามฐานทัพในประเทศไทยอย่างเช่น อู่ตะเภา ทหารอเมริกันได้จ้างอาจารย์ผู้ฝึกสอนเทควันโด้จากเกาหลีใต้ มาเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งก่อนจะถึงยุคปัจจุบันนั้น เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว ได้มีการเปิดโรงเรียนสอนเทควันโด เพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้ามาเรียน โดยเปิดที่บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ลิโด้ ที่สยามสแควร์ แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ จนกระทั่ง ได้มีการเปิดสอนโรงเรียนศิลปะป้องกันตัวอาภัสสาขึ้น

ซึ่งเจ้าของมีความสนใจและรักกีฬาเทควันโดอย่างจริงจัง SBOBET ทั้งยังได้พัฒนาและเผยแพร่เทควันโดในประเทศไทย โดยการนำ อ.ซอง กิยอง จากประเทศเกาหลีมาเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียน หลังจากนั้นเทควันโดก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยมา

กติกาเทควันโดสากล นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และความเรียบร้อย ในการจัดการแข่งขันเทควันโดทุกระดับชั้น ซึ่งจัดหรือรับรองโดย สหพันธ์เทควันโดโลก สหพันธ์เทควันโดประจำภูมิภาค และสมาคมเทควันโดในแต่ละประเทศสมาชิก

โดยให้มีกฎระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกติกาเทควันโดสากลมีผลบังคับใช้กับการแข่งขันใดๆ ที่จัดขึ้น หรือ รับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลกในส่วนของเทควันโดประจำภูมิภาค และสมาคมเทควันโดในแต่ละประเทศสมาชิก หากสมาคมใดความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม จะต้องชี้แจงและ ขออนุมัติจากสหพันธ์เทควันโดโลกก่อนทุกครั้งด้วยครับผม