กีฬาที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยไม่เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ

กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับการเล่นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไปนั้นจะได้แก่กีฬาประเภทต่างๆ เช่น การถีบจักรยาน, การว่ายน้ำ, การวิ่ง, แบดมินตัน, พุ่งแหลน , ขว้างจักร, เปตอง และ กอล์ฟ เป็นต้น

การเล่นกีฬาที่เหมาะสมนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามช่วงอายุของแต่ละคน SBOBET แต่ก็ต้องดูจากหลายปัจจัยประกอบกันด้วย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับกีฬาที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนั้นเราควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ประกอบกันด้วย

แต่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ ผู้สูงอายุไม่ควรเล่นกีฬาเพียงลำพัง ควรเล่นกันเป็นหมู่คณะ หรือมีลูกหลานญาติพี่น้องร่วมเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ ด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวก่อนการเลือกเล่นกีฬาประเภทไหนนั้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อความมั่นใจว่าเราจะสามารถเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย และไม่มีผลกระทบร้ายแรงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เพียงเท่านี้การเล่นกีฬาสำหรับผู้สูงอายุก็จะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

1. สภาพร่างกาย ผู้สูงอายุแต่ละคนถึงจะมีวัยเดียวกันแต่ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจะแตกต่างกัน ดังนั้นบางคนก็ยังจะสามารถเล่นกีฬาบางประเภทได้ แต่จะไม่เหมาะสำหรับสภาพร่างกายของอีกคน การเลือกเล่นกีฬาของผู้สูงอายุเราจึงควรดูความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายประกอบกันด้วย

2. โรคประจำตัว ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นสภาพต่างๆ ของร่างกายรวมไปถึงอวัยวะภายในต่างๆ จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนมักจะมีโรคประจำตัวเกิดขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น การมีโรคประจำตัวต่างๆ เหล่านี้อาจจะมีผลทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหนื่อยง่ายในเวลาเล่นกีฬา เพราะหัวใจจะสูบฉีดเลือดมากกว่าปกติ แต่มีผลการค้นคว้าวิจัยได้ระบุไว้ว่าการเล่นกีฬาในผู้สูงอายุจะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ให้มีอาการดีขึ้นได้ และร่างกายยังจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่เล่นกีฬาประเภทใดเลย

3. น้ำหนักตัว สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะในเพศหญิงเมื่ออายุมากขึ้นมักจะมีน้ำหนักตัวมาก และมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของกระดูกข้อต่อต่างๆ น้ำหนักตัวจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเช่นกัน

4. อายุ สำหรับอายุในความหมายที่กำหนดโดยทั่วไปของผู้สูงอายุนั้นจะหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้ง 60 ปี ขึ้นไป ดังนั้นการเลือกเล่นกีฬาเราก็จะต้องคำนึงถึงช่วงอายุต่างๆ ของผู้สูงอายุ และหากีฬาที่เหมาะสมในช่วงวัยนั้นๆ ให้กับผู้สูงอายุได้เลือกเล่น แต่นอกจากในเรื่องของช่วงอายุแล้วก็ควรนึกถึงปัจจัยอื่นประกอบกันด้วย

5. เพศ โดยทั่วไปแล้วเพศชายจะมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้ดีกว่าเพศหญิง เพราะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่า