การขานฟาล์ว แอนด์ อะ มิส หรือ Foul and a Miss ในกีฬาสนุ๊กเกอร์

หลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์ไปแล้ว ลองมาทำความรู้จักกับกติกาของกีฬาสนุ๊กเกอร์กัน โดยทาง WPBSA มีการกำหนดกฎกติกาที่ใช้ในการเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์ ยกตัวอย่างเช่น การขานฟาล์ว แอนด์ อะ มิส ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

การขานฟาล์ว แอนด์ อะ มิส หรือ Foul and a Miss

เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้แทงจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแทงให้ถูกลูกเป้า แต่หากผู้ตัดสินพิจารณาแล้วว่าผู้แทงยังใช้ความพยายามไม่ดีพอ ผู้ตัดสินจะทำการขาน ฟาล์ว แอนด์ อะ มิส ซึ่งจะไม่มีการขานการฟาล์วนี้หากเหลือลูกสีดำบนโต๊ะเพียงลูกเดียว

ในกรณีหรือผู้ตัดสินเห็นว่าเป็นไม่มีโอกาสแทงให้ถูกลูกเป้าได้ ซึ่งผู้แทงจะต้องแทงให้ถูกลูกเป้าด้วยการแทงลูกคิวบอล ไปในทิศทางที่อาจจะโดนลูกเป้าได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมด้วยแรงพอสมควร จนผู้ตัดสินพอใจ

เมื่อผู้ตัดสินกีฬาได้ทำการขาน ฟาล์ว แอนด์ อะ มิส ผู้เล่นคนต่อไปสามารถให้ผู้ทำฟาล์วแทงอีกครั้งจากตำแหน่งที่ลูกไปหยุดได้ หรือผู้ทำฟาล์วแทงจะแทงจากตำแหน่งเดิม ก่อนเกิดการทำฟาล์วได้ SBOBET ซึ่งต้องเป็นลูกเป้าลูกเดิมก่อนการแทงในไม้ที่มีการทำฟาล์วเกิดขึ้นก็ได้เช่นกัน