หอบหืดไม่ใช่อุปสรรคของการเล่นกีฬา

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคนที่เป็นโรคหอบหืดนั้นไม่สามารถที่จะเล่นกีฬาได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดนั้นก็ต้องการการออกกำลังกายเช่นเดียวกัน เพียงแต่วิธีการนั้นอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็น SBOBET เนื่องจากผู้ที่เป็นหอบหืดนั้นอาจจะเกิดอาการ EBI ซึ่งเป็นการเกิดอาการหดเกร็งของหลอดลม ทำให้ไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติ ซึ่งขั้นตอนการเล่นกีฬาของผู้เป็นหอบหืดจะประกอบไปด้วย

1. วอร์มก่อนเล่นกีฬา

ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดนั้นควรจะวอร์มร่างกายก่อนที่จะเล่นกีฬา เพื่อให้ร่างกายสามารถผลิตสารที่ช่วยขยายหลอดลมก่อนที่จะเริ่มเล่นกีฬา

2.เริ่มเล่นกีฬาเบาๆ

กีฬาที่ผู้เป็นหอบหืดควรจะเริ่มเล่นนั้นควรจะเป็นกีฬาเบาๆ อย่างเช่นเดิน หรือยกน้ำหนักเบาๆ โดยขณะที่เล่นควรจะมีพยาบาล แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ EBI จากนั้นจึงพัฒนาเป็นกีฬาที่ผู้ป่วยชอบหรือถนัด เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดนั้นมีความสุขสนุกสนานกับการเล่นกีฬา

3.เลือกสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวก

สถานที่ที่ผู้เป็นโรคหอบหืดใช้ออกกำลังกายนั้นควรเป็นสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากมลพิษ และควันบุหรี่ ขนสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดอาการกำเริบขึ้นได้

การออกกำลังกายนั้นจะช่วยให้ผู้ที่เป็นหอบหืดสามารถควบคุมการเกิด EBI ได้ เพียงแต่ต้องได้รับการดูแลและการเอาใจใส่ รวมถึงเล่นกีฬาที่เหมาะสมเท่านั้นเอง