ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝึก

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมเล่นจำนวนมาก ในการเล่นจะต้องใช้พละกำลังจากขาเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยการวิ่งเพื่อแย่งลูกฟุตบอลอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังช่วยเกิดความสามัคคี และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเว็บบอลได้ ก่อนการฝึกเล่นกีฬาแต่ละประเภทนั้น อันดับแรกเลยผู้เล่นจะต้องตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองก่อน เพื่อจะได้เช็คว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ผ่านหรือไม่ ถ้าผ่านก็จะรับการฝึกในขึ้นต่อไปได้ ซึ่งปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝึก มีดังนี้ อายุ วัยต่างๆ ไอดีสโบเบ็ตจะมีความเหมาะสมกับประเภทกีฬาไม่เหมือนกัน เด็กที่กำลังเติบโตจะมีร่างกายทนทานน้อยกว่าผู้ใหญ่ การออกจะต้องไม่หักโหมและเลือกทำ ในผู้ใหญ่ความสามารถในการรับการฝึกจะขึ้นอยู่กับวัย สมรรถภาพทางกายด้านแรง กล้ามเนื้อ และความรวดเร็วว่องไว ส่วนในวัยชราจะต้องระวังเลือกประเภทกีฬาบอลออนไลน์และกำหนดความหนักให้เหมาะกับสภาพของบุคคลด้วย เพศ ถ้าเปรียบเทียบผู้หญิงกับผู้ชายจะพบความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายทุกประเภทข้อที่เห็นได้ชัดคือ รูปร่างของผู้หญิงจะเกิดข้อด้อยกว่าผู้ชาย น้ำหนักจะเฉลี่ยน้อยกว่า และส่วนน้ำหนักตัวที่เป็นกล้ามเนื้อที่น้อยกว่า สภาพร่างกาย เป็นเรื่องตัวบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ นักกีฬาที่มีรูปร่างของนักกีฬาจะมีผลการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ …