การฝึกวอลเลย์บอลขั้นเริ่มต้นพื้นฐาน

สิ่งสำคัญของผู้ฝึกสอน SBOBET ต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติของผู้ฝึกเลนวอลเลย์บอลจะมีความต้องการเล่นเป็นเกมที่เหหลังจากฝึกทักษะแต่ละอย่างไปเหมือนการแข่งขันมากกว่าฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ฝึกเกิดความเบื่อหน่ายผู้ฝึกสอนสามารถจำลองสถานการณ์เกมการแข่งขันเพื่อใช่ร่วมในการฝึกให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เริ่มหัดใหม่

ตัวอย่างการนำเกมการแข่งขันมาใช้ร่วมในการฝึก เกมการขว้างลูกบอลข้ามตาข่าย

วิธีการฝึก ใช้ขนาดสนาม 4.5×18 เมตร ในเกม 1×1 ใช้การโยนบอลข้ามตาข่ายไปยังฝั่งคู่ต่อสู้ อีกฝ่ายจะรับลูกบอลและโยนกลับโดยไม่ให้ลูกบอลตกพื้น ในเกม 2×2 ใช้หลักการเดียวกันเมื่อรับบอลแล้วให้โยนบอลให้เพื่อนโยนกลับไปยังแดนของคู่ต่อสู้ โดยเกมนี้ใช้วิธีการฝึกโดยใช้การโยนบอลรับบอลข้ามตาข่าย เช่นเดียวกับเกมวอลเลย์บอลจริง เป็นการฝึกสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลในสถานการณ์การแข่งขัน

ส่งบอลข้ามตาข่าย วิธีฝึก ให้แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ส่งบอลข้ามตาข่ายด้วยทักษะการส่งบอลด้วยมือล่าง โดยปล่อยให้ลูกบอลกระดอนพื้นก่อน 1 ครั้งแล้วส่งลูกกลับไปยังฝั่งคู่ต่อสู้จากนั้นไปต่อท้ายแถว ผู้ฝึกสอนสามารถกำหนดวิธีการเล่นโดยอาจใช้การเล่นลูกมือล่างหรือมือบนก็ได้ วิธีฝึกแบบที่สองนั้น จะฝึกเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 แต่ไม่ต้องปล่อยให้ลูกบอลกระดอนพื้นก่อน วิธีเล่น SBOBET คือให้แบ่งสนามเป็น 4 ส่วน ผู้เล่นฝ่ายละ 3 คนส่งบอลข้ามตาข่ายโดนเริ่มเล่นด้วยการเสริฟลูกมือล่าง  การส่งบอลกลับสามารถปล่อยลูกบอลกระดอนพื้น 1 ครั้งหรือไม่ก็ได้ จากนั้นเปลี่ยนการแข่งขันจากแนวตรงเป็นแนวทแยงแล้วมาฝึกการเคลื่อนที่ส่งบอล วิธีเล่นโดยจะ ใช้การเสริฟด้วยมือล่าง ก่อนส่งบอลข้ามตาข่ายแต่ละฝ่ายสามารถเล่นบอลได้ 2-3 ครั้งก่อนส่งบอลไปยังฝ่ายตรงข้าม  เช่นเดียวกับวิธีในข้อ 1 แต่เพิ่มคะแนนเป็น 2 คะแนนหากผู้เล่นส่งบอลข้ามไปยังฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีกระโดดหรือตบ วิธีการฝึกเด็กหัดเล่นวอลเลย์บอลทั้งหมด 6 ตอนที่ได้นำเสนอไปนั้นผู้ฝึกสอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางของแต่ละท่านให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเด็ก ๆ ที่ท่านจะฝึก