การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิก

ความยอดนิยมจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจัดอยู่ในอังกฤษอย่างเดียว แต่มันกลับโด่งดังจนได้ถูกจัดอยู่กีฬาโอลิมปิก และได้กลายเป็นที่ฮือฮากันมากไปทั่วโลก ทุกประเภทต่างตอบรับกีฬากระโดดน้ำและได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันมาจนถึงปัจจุบัน

การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำ น่าสนใจและสนุกกว่าที่ท่านคิด

การกระโดดน้ำเป็นกีฬาที่บ่งบอกความเป็นศิลปะได้อีกอย่างหนึ่ง ที่นักกระโดดน้ำทุกคนจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆที่มีความสวยงามและสมดุลดูเป็นธรรมชาติและมีความสวยงามอยู่ด้วยกัน

กติกาของกีฬากระโดดน้ำ

กีฬากระโดดน้ำจะเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องกระโดดน้ำจากกระดานกระโดดและกระดานสปริงที่ตั้งอยู่บริเวณขอบสระน้ำ โดยมีทั้งท่าบังคับในการกระโดดและท่าที่นักกีฬาสามารถเลือกได้เอง