กีฬากรีฑาประเภทลานที่น่าสนใจมีอยู่หลายประเภท

สำหรับการเล่นกรีฑาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน ซึ่งในหนังสือบางเล่นก็ไม่สามารถบอกได้ว่ากรีฑานั้นเข้ามาในประเทศไทยในตอนไหนได้

กีฬากรีฑานั้น เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย

กีฬากรีฑานั้น เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย และช้านานพอสมควร เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว