เกณฑ์การคิดคะแนนแบบพบกันหมดในเทเบิลเทนนิส

“คะแนน” คือสิ่งที่จะชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ใครที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับคะแนนเท่านั้น เพราะฉะนั้นในการแข่งขันจะต้องมีเทคนิคในการเล่นเพื่อจะทำคะแนนไ