กรีฑากีฬาขว้างจักร !!! น่าสนใจกว่าที่คาดคิด

การขว้างจักรเป็นกรีฑาที่ถูกจัดเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง แม้จะถูกเรียกว่าเป็นกรีฑา แต่การขว้างจักรจะไม่มีการวิ่งอยู่เหมือนลักษณะของกรีฑาส่วนใหญ่นั่นเอง

กีฬากรีฑานั้น เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย

กีฬากรีฑานั้น เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย และช้านานพอสมควร เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว