อะไรคือการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน ประเภท Team pursuit

สำหรับกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศเรานั้นก็ต้องยกให้การแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน เพราะเนื่องจากในช่วงนี้กระแสการแข่งกีฬาประเภทนี้ได้แรงมาก

กีฬาที่เสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อนักกีฬา

กีฬาเป็นวิธีที่ดีในการให้การออกกำลังกายเพื่อร่างกายเช่นเดียวกับจิตใจ มันยังมีความน่าทึ่งและความบันเทิง ขณะที่บางคนติดตามกีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ